Samen werken aan een sterk Brainport

Financiering

Financieringstraject

Brainport Development ondersteunt perspectiefvolle bedrijven en ondernemers in hun financieringstraject naar banken. Onze adviseurs begeleiden ondernemers naar financiers en leggen zo nodig contacten met andere adviserende of financierende organisaties.

De benadering van Brainport Development is niet primair gericht op zekerheden maar op de ondernemer, zijn bedrijfsplan en cashflow. De ‘winst’ van Brainport Development is dat de financiering van nieuwe initiatieven leidt tot behoud of toename van de werkgelegenheid.

MKB financieringsgids

De levensfase waarin een bedrijf verkeert (preseed-, start- of groeifase) is bepalend voor de keuze van het juiste financieringsinstrument. Door goed gebruik te maken van de beschikbare instrumenten, stimuleringsregelingen en financiële constructies hoeft er zo min mogelijk risicodragend kapitaal te worden ingebracht. Kijk op mkbfinancieringsgids voor een compleet overzicht van alle financieringsoplossingen.

banner_mkb

 

 

De website MKBfinancieringsgids.nl geeft u inzicht in de kapitaalmarkt
Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten