Samen werken aan een sterk Brainport Regio Eindhoven

Financieringsinstrumenten

Financieringsinstrumenten

Perspectiefvolle bedrijven in Brainport Regio Eindhoven kunnen in verschillende levensfasen van hun onderneming financiële ondersteuning krijgen. Brainport Development kan zelf de volgende financieringsinstrumenten inzetten:

  • Pre Seed fonds en een Proof of Concept fonds via Brightmove (max. € 100.000 resp. € 250.000)
  • Brainport Development MKB Fonds (max. € 150.000)
  • investeringsfonds Technostars (max. 600.000). Helaas kan dit fonds op dit moment geen investeringen meer doen.

De levensfase waarin het bedrijf verkeert (preseed-, start- of groeifase) is bepalend voor de keuze van het juiste financieringsinstrument. Door goed gebruik te maken van de beschikbare instrumenten, stimuleringsregelingen en financiële constructies hoeft er zo min mogelijk risicodragend kapitaal te worden ingebracht. Kijk op mkbfinancieringsgids voor een compleet overzicht van alle financieringsoplossingen.

De benadering van Brainport Development is niet primair gericht op zekerheden maar op de ondernemer, zijn bedrijfsplan en cashflow. De ‘winst’ van Brainport Development is dat de financiering van nieuwe initiatieven leidt tot behoud of toename van de werkgelegenheid.
Bedrijvencentra

Dienstverlening MKB

Projecten