Samen werken aan een sterk Brainport Regio Eindhoven

Panden en percelen

Panden

Voor bedrijven is passende huisvesting essentieel. In de regio is ruim en gevarieerd aanbod van zowel kantoor- als bedrijfsruimte (huur en koop). Voor het vinden van geschikte bedrijfsruimte in de regio Brainport kunnen bedrijven terecht bij de regionale bedrijfsmakelaars. Ook via internet bieden de makelaars hun beschikbare panden (huur en koop) aan. Voor nieuwe bedrijven van buiten de regio vervult Brainport Development een coördinerende functie en geeft onafhankelijk advies.

Re-allocatie

Zoals elders in Nederland staan ook in de regio Brainport diverse bedrijfspanden langere tijd leeg. Het project Re-allocatie maakt hiervan gebruik. Veel kleinschalige, industriële bedrijven staan jarenlang op de wachtlijst voor nieuwbouw, terwijl gemeenten geen kavels kunnen uitgeven. Tegelijkertijd staan veel bedrijfspanden leeg. Het project Re-allocatie (een samenwerking met het SRE), gaat dit probleem te lijf door ondernemers intensief te begeleiden bij hun vraag naar geschikte huisvesting. Het project richt zich ook op bedrijven die op verzoek van een gemeente moeten worden verplaatst. Bijvoorbeeld vanwege een ruimtelijk of milieukundig probleem. Het blijkt dat bedrijven die alleen interesse hebben in nieuwbouw, soms ook goed of zelfs beter geholpen zijn met een bestaand pand. Neem voor meer informatie contact op met Brainport Development.

Percelen

In de regio Brainport zijn percelen beschikbaar maar er gelden restricties en lange wachttijden. Dit komt omdat de ruimte schaars is. Op regionaal niveau zijn in dit kader regels opgesteld en afspraken gemaakt die leiden tot intensief ruimtegebruik. Gemeenten houden zelf een wachtlijst bij. Bedrijven die lange tijd op een wachtlijst staan voor een perceel worden via het project Re-allocatie begeleid bij het vinden van een passende oplossing, meestal in een bestaand pand.

Bedrijventerreinen

De regio heeft veel bedrijventerreinen. De terreinen in de kleine gemeenten zijn bestemd voor lokale bedrijven. In de grotere gemeenten is het ook voor bedrijven van buiten de gemeente mogelijk zich op een bedrijventerrein te vestigen. Slechts op een beperkt aantal bovenregionale bedrijventerreinen is nog grond uitgeefbaar.
Bedrijvencentra

Dienstverlening MKB

Projecten