Samen werken aan een sterk Brainport Regio Eindhoven

Advies en financiering

Onafhankelijk advies

Jaarlijks verstrekt Brainport Development honderden adviezen aan startende en groeiende MKB bedrijven. Doel is bedrijven te versterken, het realiseren van een gezonde bedrijfsfinanciering speelt hierbij vaak een belangrijke rol. Ondernemers kunnen een quickscan aanvragen. In een à twee gesprekken brengt de bedrijfsadviseur de bottlenecks in de financieringsaanvraag in kaart en geeft aan hoe groei gerealiseerd kan worden. Brainport Development heeft een objectieve en onafhankelijke rol; de bedrijfsadviseur wordt daarom niet door de ondernemer betaald.

Financieringstraject

Brainport Development ondersteunt perspectiefvolle bedrijven en ondernemers in hun financieringstraject naar banken. Onze adviseurs begeleiden ondernemers naar financiers en verwijzen door naar andere adviserende of financierende organisaties. Er wordt intensief samengewerkt met Agentschap NL, dat de inzet van staatsgegarandeerde kredieten beoordeelt. Voor bedrijven kan dit leiden tot een versnelling van staatsgarantie waardoor ze in een vroege fase toch een reguliere bancaire financiering krijgen.

Handige hulpmiddelen

  • De website MKBfinancieringsgids.nl geeft inzicht in de kapitaalmarkt en biedt een totaaloverzicht van financieringsoplossingen;
  • De Marketingroute bestaat uit een gevarieerd dienstenaanbod dat helpt met het verbreden van de klantenkring en het opnieuw peilen van de wensen van de klant. Een manier om de concurrent telkens een stap voor te blijven;
  • Plannen om internationaal zaken te doen? Dan is het zaak om daar echt werk van te maken en geen kansen te laten liggen. De ‘Wegwijzer Internationaal Ondernemen’ biedt een handig overzicht van alle beschikbare ondersteuning.Bedrijvencentra

Dienstverlening MKB

Projecten