Samen werken aan een sterk Brainport Regio Eindhoven

Sector MKB dienstverlening

Om het regionale bedrijfsleven te versterken biedt de sector MKB Dienstverlening een uitgebreid dienstenpakket. Regionale ondernemers kunnen terecht voor advies, financiering, startersvoorzieningen en huisvesting. Deze dienstverlening wordt vanuit het hoofdkantoor in Eindhoven en vanuit de Brainport Development MKB desks in de regio aangeboden. Een bedrijfsbezoek op locatie is in veel gevallen ook mogelijk. De sector houdt zich eveneens bezig met het aantrekken van nieuwe (buitenlandse) bedrijven en het verbeteren van het vestigingsklimaat van Brainport Regio Eindhoven.

Advies

Brainport Development adviseert MKB-ondernemers over diverse aspecten van de bedrijfsvoering, zoals het opstellen van ondernemingsplannen, financieringsvraagstukken en bedrijfskundige problemen. Doel is te komen tot een gezonde bedrijfsfinanciering. Waar nodig ondersteunen de investmentmanagers bedrijven in hun financieringstraject naar banken en/of verstrekkers van risicokapitaal.

Financiering

Brainport Development verstrekt risicodragend kapitaal aan perspectiefvolle bedrijven om de ontwikkeling van veelbelovende MKB ondernemingen te versnellen en innovatie en werkgelegenheid in de regio te bevorderen. Financiering gebeurt via achtergestelde leningen, borgtochten en participaties.

Brainport Development beschikt over twee financieringsinstrumenten:
• Brainport Development MKB Fonds
• TechnoStars

Startersvoorzieningen

Brainport Development ondersteunt starters via twee incubatorprogramma’s:
• Incubator 3+ (technostarters)
• Incubator 3+ (designstarters)
Het incubatorprogramma voor technostarters gaat in de loop van 2012  over in Bright Move bv. Bright Move helpt startende, innovatieve ondernemers door ondernemerschap via onderwijs en events te stimuleren en startende ondernemers te financieren met een pre-seed fonds en een proof-of-concept fonds.

Bedrijfshuisvesting

Brainport Development informeert en adviseert nieuw te vestigen bedrijven over de vestigingsmogelijkheden in de regio. Naast directie dienstverlening aan ondernemers werkt Brainport Development ook aan het verbeteren van het vestigingsklimaat van de regio en adviseert zij gemeenten over hun huisvestingsbeleid. Hierbij is aandacht voor bestaand en toekomstig regionaal aanbod en efficiënt ruimtegebruik.

Investeringsbevordering

Samen met andere partijen binnen de regio werkt Brainport Development aan het aantrekken en behouden van organisaties en bedrijven, met name binnen de economische speerpuntsectoren van de regio. In binnen- en buitenland worden de vestigings- en investeringsvoordelen en andere economische potenties van de regio onder de aandacht gebracht.
Bedrijvencentra

Dienstverlening MKB

Projecten