Samen werken aan een sterk Brainport

People

Centraal in het domein ‘People’ staan mensen, werk en de ‘fit’ tussen mensen en werk. Brainport streeft ernaar dat mensen ‘een leven lang’ kunnen blijven leren. Projecten in dit domein hebben te maken met de arbeidsmarkt, het ontwikkelen van competenties en het bevorderen van ondernemerschap. Speciale aandacht is er voor het interesseren van jonge mensen voor een carrière in de techniek, het stimuleren van levenslang leren en het aantrekken van internationale kenniswerkers.


Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten