Samen werken aan een sterk Brainport

Collaboration

Voor uitvoering van de Brainport 2020 strategie is Collaboration een belangrijk aandachtspunt. Collaboration betekent in dit verband zowel de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden (triple helix) als ook de samenwerking tussen verschillende (internationale) regio’s en de samenwerking tussen de hogere en lagere overheden. Daarbij heeft het bedrijfsleven een sturende rol en neemt elk van de geledingen verantwoordelijkheid voor zijn eigen domein.

Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten