Samen werken aan een sterk Brainport

Afgeronde projecten

Brainport Development ontwikkelt projecten en programma’s waar de markt behoefte aan heeft. De markt bepaalt de inhoud en het tempo. Het eigenaarschap van projecten ligt principieel buiten Brainport Development en bij voorkeur bij vertegenwoordigers van het bedrijfsleven uit de economische speerpuntsectoren van Brainport Regio Eindhoven of bij kennisinstellingen. Hieronder vindt u projecten die de afgelopen jaren, soms nog onder de vlag van Horizon, zijn opgestart en (deels) zijn afgerond. De rol die Brainport Development bij deze projecten heeft gespeeld, wisselt van initiator, facilitator tot ontwikkelaar en uitvoerder. In veel gevallen zijn projecten uitgegroeid tot zelfstandige organisaties of initiatieven.

Projectbeschrijvingen afgeronde projecten (onvolledig)

Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten