Samen werken aan een sterk Brainport

Projecten

Brainport Development: projectontwikkelaar

Brainport Development ondersteunt innovatieve initiatieven uit de markt door de juiste partijen bij elkaar te brengen in projecten. Op deze manier wordt innovatieve groei in Brainport gerealiseerd.  Projecten zijn te plaatsen onder de speerpuntsectoren van de regio Brainport: High Tech Systems & Materials, Food, Automotive, Lifetec en Design.

Domeinen: People, Technology, Business en Basics

Projecten die Brainport Development ontwikkelt of ondersteunt moeten passen binnen de vier domeinen van het programma Brainport 2020: People, Technology, Business en Basics. Dan staan ze niet op zichzelf, maar dragen ze bij aan een innovatiever en sterker Brainport.

People

Centraal in het domein ‘People’ staan mensen, werk en de ‘fit’ tussen mensen en werk. Brainport streeft ernaar dat mensen ‘een leven lang’ kunnen blijven leren. Projecten in dit domein hebben te maken met de arbeidsmarkt, het ontwikkelen van competenties en het bevorderen van ondernemerschap. Speciale aandacht is er voor het interesseren van jonge mensen voor een carrière in de techniek, het stimuleren van levenslang leren en het aantrekken van internationale kenniswerkers.

Technology

Productontwikkeling begint met kennis- en technologie-ontwikkeling. Projecten in het domein ‘Technology’ zijn gericht op het versterken en aantrekken van onderzoekscentra en het stimuleren van innovatie, samenwerking en kennisoverdracht. Belangrijk is het koppelen van nieuwe technologie aan sectoren met groeipotentieel zoals Design, Food, Gezondheid en Sport. En/of aan sectoren die bijdragen aan maatschappelijke kwaliteiten zoals ‘energie’ en ‘mobiliteit’.

Business

Nieuwe bedrijvigheid genereren. Dat is het doel van projecten in het domein ‘Business’. Op verschillende manieren. Door netwerken te creëren en te versterken, zodat het makkelijker wordt voor bedrijven om zaken te doen; binnen de regio en internationaal. Door investeringen aan te trekken uit binnen- en buitenland die het Brainportprofiel versterken. Door startende ondernemers te helpen. En door innovatie te bevorderen ín en mét het Midden- en Kleinbedrijf.

Basics

Het domein ‘Basics’ spitst zich toe op de randvoorwaarden voor een sterke regio. Met alle aandacht voor infrastructuur, een gunstig vestigingsklimaat en internationale samenwerking, zoals met Leuven en Aken in Elat-verband. Een goede bereikbaarheid, aantrekkelijke stadscentra en woonomgevingen, een onderscheidend cultuuraanbod, ICT breedband, een internationale school: dit zijn voorbeelden van basisbehoeften.

Collaboration

Voor uitvoering van de Brainport 2020 strategie is Colaboration een belangrijk aandachtspunt. Collaboration betekent in dit verband zowel de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden (triple helix) als ook de samenwerking tussen verschillende (internationale) regio’s en de samenwerking tussen de hogere en lagere overheden. Daarbij heeft het bedrijfsleven een sturende rol en neemt elk van de geledingen verantwoordelijkheid voor zijn eigen domein.


Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten