Samen werken aan een sterk Brainport

XS2I4MS

Het I4MS initiatief (ICT Innovation for Manufacturing SMEs) van de Europese Commissie, gestart juli 2013, is een grootschalig netwerkachtig project dat over meerdere jaren loopt. De afgelopen jaren zijn 7 projecten (Innovation Actions) op poten gezet die op een bepaald subthema binnen “ICT for Manufacturing SMEs” bedrijven de kans geven om in gezamenlijkheid nieuwe technologieën te ontwikkelen. Daarnaast was een projectconsortium aan de slag dat – met een webportal als centraal instrument de verschillende projecten ondersteuning bood.

Dit project  XS (acces to) I4MS, heeft als doel om SMEs in de manufacturing sector te helpen op 3 dimensies: 1) Toegang verschaffen tot competenties/technologieën  die kunnen helpen in de beoordeling, planning en het onder de knie krijgen van de digitale transformatie, 2) Toegang verschaffen tot innovatienetwerken in breed spectrum van competenties en best practices voorbeelden, 3) Verschaffen financiële ondersteuning voor SMEs aan vraag en aanbodkant om de digitale transformatie te versnellen. BPD is met name betrokken bij het laatste punt.

Resultaten 2015

Eind 2015 gestart

 Doelstellingen 2016

  • Inzicht verschaffen in beschikbaarheid van en snellere toegang voor SMEs tot passende financiering door overzicht private en publieke fondsen (op regionaal, nationaal en Europees niveau en naar levensfase) om hun activiteiten op het vlak van I4MS  verder te brengen. Te starten met de partnerlanden Nederland, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Finland. Daarnaast biedt dit overzicht inzicht in/benchmark van internationale financieringsmogelijkheden.

 Partners

TNO (NL) – lead partner
Brainport Development (NL)
Frauenhofer (DE)
VTT (FI)
Catapult Manufacturing Training Centre (UK)

Contact

Projectleider: Monique Sonnemans
m.sonnemans@brainportdevelopment.nl
+31 (0)6 11723795
http://i4ms.eu

Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten