Samen werken aan een sterk Brainport

Vroegsignalering Dementie

Omschrijving

Onderzocht wordt in hoeverre de inzet van moderne technologie een dementerende persoon kan helpen en mantelzorgers kan ondersteunen in de diagnosefase, begeleidingsfase en de behandelfase.

Doel

Het helpen van dementerenden en mensen die de mantelzorg voor een dementerende op zich nemen. Brainport Health Innovation wil in dit project aantonen, dat de koppeling van slimme techniek aan een gemotiveerde organisatie een substantiële bijdrage kan leveren aan het oplossen van dementieproblematiek.

Info

Contactpersoon: Peter Portheine
T. 06-53214982
E. p.portheine@brainportdevelopment.nl
W. www.brainporthealthinnovation.nl

Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten