Samen werken aan een sterk Brainport Regio Eindhoven

Verbindingscentrum Technific

Verbindingscentrum Technific

Brainport heeft te maken met een toekomstig tekort aan goed gekwalificeerd personeel. Samen met de provincie Brabant wordt dit vraagstuk Brabant breed opgepakt. Technific is een koepelorganisatie voor techniekeducatie en –promotie activiteiten. De hoofdactiviteiten zijn projectinitiatie en -ontwikkeling en makelen en schakelen om landelijke, provinciale en regionale techniekactiviteiten in Brainport te laten landen. Het zorgt voor onderlinge afstemming en  verstevigt de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Verbindingscentrum Technific voert zelf geen projecten uit; het verbindt partijen en initiatieven met elkaar, ondersteunt met de financiering en zorgt dat de kwaliteit en het effect van de verschillende initiatieven verder verbeteren.  Focus van de activiteiten:Talentontwikkeling van jongeren centraal in onderwijs, Talentontwikkeling als doorlopende leerlijn van 3-67 jaar, Implementatie van ondernemend, onderzoekend en ontwerpend leren in de BSO, het primair  en voortgezet onderwijs

Resultaten 2014

 • Landelijke uitrol TechFinder, presentatie “Parels van Brabant” en première “Groep 8 en het geheim van de meester”
 • Bereik van onze activiteiten: 80.445 kinderen, 327 scholen en 204 bedrijven.
 • Opstarten Kerngroep onderwijs gemeente Helmond
 • Start Brainport School en uitvoering pilot BallCar

Doelstellingen 2015

 • Landelijk promotie TechFinder.
 • Ondersteuning uitvoering “Kiezen voor Technologie”.
 • Uitvoering programma WTE Brabant
 • Uitrol van het educatieve concept ondernemend, onderzoekend en ontwerpend leren.
 • Opzetten netwerk schoolbesturen PO (primair onderwijs) Brainport
 • Versterken netwerk Captains of Education
 • Verhogen van awareness voor O,O&O leren bij besturen en directies in het primair onderwijs
 • Kennisdeling andere techniekplatforms in Brabant
 • Adviseren bij Brabant brede projecten voor Brabant voor Techniek!
 • Onderzoek haalbaarheid opzetten “Brainport Academy”, “Brainport Technologie Kompas” en 3O-ICT leren

Partners

Overheid: Gemeente Eindhoven, Helmond, Veldhoven en de Provincie Brabant. Onderwijs: TU/e, Fontys, Design Academy, De Kempel, Summa, Ter Aa, Korein, PO/VO Scholen. Bedrijfsleven: o.a. Philips, ASML, Tegema, GBO, VDL, AAE, Brainport Industries en BZW. Landelijke organen: Platform Bèta techniek, TechniekTalentNu. Musea: Philips, DAF

Contact

Projectleider: Peter Cox
E. p.cox@brainportdevelopment.nl
T. +31 (0)6 14136009
W. www.technific.nl


Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten