Samen werken aan een sterk Brainport

Van verbindingscentrum Technific naar “Leren in Brainport”

Brainport heeft te maken met een toekomstig tekort aan goed gekwalificeerd personeel.  Met Brainport Next Generation wordt een nieuwe koers voor de regio ingezet. Dit betekent dat het “verbindingscentrum Technific” overgaat in het programma “Leren in Brainport”. Met “leren in Brainport” willen we in de Brainportregio de koepelorganisatie zijn op het gebied van leren. De hoofdactiviteiten zijn projectinitiatie en -ontwikkeling en makelen en schakelen om landelijke, provinciale en regionale programma’s in Brainport te laten landen. Het zorgt voor onderlinge afstemming en  verstevigt de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Leren in Brainport voert zelf geen projecten uit; het verbindt partijen en initiatieven met elkaar, ondersteunt met de financiering en zorgt dat de kwaliteit en het effect van de verschillende initiatieven verder verbeteren.  Focus van de activiteiten: Talentontwikkeling van jongeren centraal in onderwijs, Talentontwikkeling als doorlopende leerlijn van 3-67 jaar, Implementatie van ondernemend, onderzoekend en ontwerpend leren in de BSO, het primair  en voortgezet onderwijs

Resultaten 2015

 • Landelijke uitrol TechFinder,
 • Kennisfestival “Leren in Brainport” 100 activiteiten, 1450 aanmeldingen
 • Bereik van onze activiteiten: 80.445 kinderen, 327 scholen en 204 bedrijven.
 • Opstarten TechniekTafel Helmond
 • Uitbreiding aantal Brainport Scholen

Doelstellingen 2016

 • Promotie portal “Leren in Brainport”
 • Ondersteuning uitvoering “Kiezen voor Technologie”.
 • Uitrol van het educatieve concept 3-O leren (ondernemend, onderzoekend en ontwerpend)
 • Uitbreiden netwerk schoolbesturen PO (primair onderwijs) Brainport
 • Versterken netwerk Captains of Education
 • Verhogen van awareness voor O,O&O leren bij besturen en directies in het primair onderwijs
 • Uitvoeren project Class of Excellence
 • Uitvoeren programma Young Brainport Experience Program

Partners

Overheid: Gemeente Eindhoven, Helmond, en de Provincie Brabant. Onderwijs: TU/e, Fontys, Design Academy, De Kempel, Summa, Ter Aa, Korein, PO/VO Scholen. Bedrijfsleven: o.a. Philips, ASML, Tegema, GBO, VDL, AAE, Brainport Industries en BZW. Landelijke organen: Platform Bèta techniek, TechniekTalentNu. Musea: Philips, DAF

Contact

Projectleider: Peter Cox
p.cox@brainportdevelopment.nl
+31 (0)6 14136009
www.technific.nl


Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten