Samen werken aan een sterk Brainport Regio Eindhoven

Verbindingscentrum Technific

Verbindingscentrum Technific

Het Verbindingscentrum Technific houdt zich bezig met techniekeducatie en -promotie omdat het noodzakelijk is dat meer mensen, vooral jongeren, kiezen voor een bèta- en/of technische carrière. Om dit te realiseren moet technologie een beter imago krijgen en moeten er voldoende mogelijkheden zijn om met technologie aan de slag te gaan. Binnen Technific werkt de ‘Triple Helix’ (bedrijfsleven, onderwijs-en kennisinstellingen en de overheid) intensief samen.

Op het gebied van techniekpromotie en -educatie zijn er binnen Brainport Regio Eindhoven veel initiatieven. Technific is het verbindingscentrum dat deze initiatieven en activiteiten bundelt, kennisinstellingen en bedrijfsleven met elkaar in contact brengt en crosspromotie tussen de diverse partijen bewerkstelligt.

Technific heeft steeds meer een regie rol, de verkeersleider naar overheid, bedrijfsleven en organisaties binnen Brainport Regio Eindhoven. Technific werkt aan de samenhang van activiteiten en het structureel borgen van de inspanningen in de regio. In de rol van “verkeersleider” wil het Verbindingscentrum met de stakeholders in de regio werken aan een infrastructuur voor techniek educatie en verbinding aanbrengen tussen landelijke, regionale en lokale programma’s.

Info

Programmamanager: Peter Cox
E.  p.cox@brainportdevelopment.nl
T. 06 53 39 14 63
W. www.technific.nl

BPD13003-01 Banner 250x250 (2)
Bedrijvencentra

Dienstverlening MKB

Projecten