Samen werken aan een sterk Brainport Regio Eindhoven

Verbindingscentrum Technific

Verbindingscentrum Technific

Brainport regio Eindhoven heeft te maken met een toekomstig tekort aan goed gekwalificeerd personeel. Samen met de provincie Brabant wordt dit vraagstuk Brabant breed opgepakt. Technific is een koepelorganisatie voor techniekeducatie en –promotie activiteiten. De hoofdactiviteiten zijn projectinitiatie en -ontwikkeling en makelen en schakelen om landelijke, provinciale en regionale techniekactiviteiten in Brainport te laten landen. Het zorgt voor onderlinge afstemming en verstevigt de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Verbindingscentrum Technific voert zelf geen projecten uit; het verbindt partijen en initiatieven met elkaar, ondersteunt met de financiering en zorgt dat de kwaliteit en het effect van de verschillende initiatieven verder verbeteren.
Focus van de activiteiten:

 • Talentontwikkeling van jongeren centraal in onderwijs
 • Talentontwikkeling als doorlopende leerlijn van 3-67 jaar
 • Implementatie van ondernemend, onderzoekend en ontwerpend leren in het primair onderwijs en BSO

Resultaten 2013

 • Ontwikkeling en lancering TechFinder.
 • Ondersteunen ontwikkeling Talent & Ik.
 • Bereik van onze activiteiten: 46.000 kinderen, 412 scholen en 85 bedrijven.
 • Mede ontwikkeling en invoering vouchersysteem gemeente Eindhoven
 • Opstellen TechniekPact Helmond

Doelstellingen 2014

 • Landelijke uitrol van de TechFinder.
 • Ondersteuning bij ontwikkeling lespakket BallCar.
 • Uitrol van het educatieve concept ondernemend, onderzoekend en ontwerpend leren.
 • Pilot met techniekcoaches en leerkrachten in het onderwijs (in samenwerking met het KOP).
 • Verhogen van awareness voor O,O&O leren bij besturen en directies in het primair onderwijs
 • Kennisdeling andere techniekplatforms in Brabant
 • Adviseren bij Brabant brede projecten voor Brabant voor Techniek!

Parters

Overheid: Gemeente Eindhoven, Helmond, Veldhoven en de Provincie Brabant. Onderwijs; TU/e, Fontys, De Kempel, Korein. Ondernemers: Philips, ASML en Brainport Industries. Landelijke organen: Platform Bèta, TechniekTalentNu

Contact

Projectleider: Peter Cox
E. p.cox@brainportdevelopment.nl
T. +31 (0)6 14136009
W. www.technific.nl


Bedrijvencentra

Dienstverlening MKB

Projecten