Samen werken aan een sterk Brainport

Veiligheid en Technologie

Omschrijving

De regio Zuidoost-Brabant is in Nederland toonaangevend als het gaat om criminaliteitsbestrijding op basis van publiek-private samenwerking (Regionaal Platform Criminaliteitsbestrijding). Tegelijkertijd zijn er in deze regio verschillende bedrijven die hiervoor nieuwe technologie├źn ontwikkelen en op de markt brengen. Deze combinatie biedt nieuwe kansen op de nationale en internationale markt.

Doel

Maatschappelijk gedreven innovatie op het gebied van veiligheid en technologie moet leiden tot nieuwe economische activiteiten, waarbij de overheid optreedt als launching customer. Brainport koppelt het thema Veiligheid aan het in Brainport aanwezige technologiepotentieel en ontwikkelt een breed gedragen programma dat zorgt voor de bundeling van krachten, focus in visie en is gebaseerd op een concreet startportfolio van projecten.

Resultaten

Er wordt onderzocht of het haalbaar is binnen het Regionaal Platform Criminaliteitsbestrijding Zuidoost-Brabant een innovatiecentrum te ontwikkelen voor veiligheid en technologie.

Info

Projectleider: Henri van Mil
E. h.vanmil@brainportdevelopment.nl
T. 06 27239973

Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten