Samen werken aan een sterk Brainport

Vanguard Initiative ‘3D Printing’ Pilot

Vanguard Initiative (VI) is een politiek initiatief van 30 Europese regio’s, waaronder Zuid-Nederland. VI’s werkdomein is de industriële innovatie-agenda, met als doel de versterking van de competitiviteit van de Europese maakindustrie. VI focust met name op die toekomstgerichte industriële nichemarkten die rijp zijn voor marktdoorbraak en waar de VI-regio’s vanuit hun Smart Specialisation Strategies (S3) gezamenlijke en complementaire belangen hebben. VI bouwt Europese waardenketens in domeinen waar de individuele regio’s op eigen kracht niet sterk genoeg zijn, maar samenwerkend wel in staat zijn globaal leiderschap te ontwikkelen. VI stimuleert geen verder onderzoek, maar ondersteunt innovatie die dicht tegen de markt staat, met een focus op demonstatie-activiteiten en pilot lines.

VI is geen louter lobby netwerk. Vanguard haalt zijn kracht door ‘leading-by-example’, in de vorm van Pilot Projecten. Pilots zijn concrete samenwerkingsprojecten binnen specifieke waardeketens. VI telt momenteel 5 Pilot Projecten, waaronder “High Performance Production through 3D Printing”, waarvan Zuid-Nederland de co-leader is. Binnen een bepaalde Pilot worden ‘DemoCases’ ontwikkeld : samenwerkingsprojecten en -programma’s op een bepaald deelaspect van de waardeketen. Bij aanvang zal dit zich vertalen in samenwerkingsprojecten die in een Interreg- of Horizon 2020-project passen. Op middellange termijn is het doel het upgraden en creëren van demonstration facilities en pilot lines, en het creëren van een ‘European Network of Demonstrators’.

Resultaten 2015

  • Ontwikkelde methodologie voor het uitbouwen van samenwerking in een industriële waardeketen, die in 2016 onderdeel zal worden van algemeen Europees beleid (4 stappen plan ‘learn’-‘connect’-‘demonstrate’-‘commercialise’)
  • 3DP waardeketen in 18 Europese regio’s (meer dan 1.000 actoren) in kaart gebracht, incl. prioritaire applicatie-domeinen
  • 8 DemoCases ontwikkeld : 1) 3D-Printed Hybrid Materials for automotive applications; 2) 3D-Printed; functionnally graded components for automotive applications (metal, non-critical; 3) Acceleration Platform for 3DP structural parts with complex shapes in machinery & tooling; 4) Demonstration platforms for integrated AM and subtractive technologies (Metals); 5) 3DP applications in the creative industries; 6) Customized Insoles and orthese; 7) Open Source platform for 3D-Printed bike (components); 8) Adding a dimension to 2D textiles.
  • bijgedragen aan 4 Europese projectaanvragen
  • eerste stappen gezet richting opzetten gezamenlijke financieringsschema’s voor samenwerkingsactiviteiten

Doelstellingen 2016

  • Het project dat in 2015 uitgevoerd werd met behulp van een financiering door Brainport International Programme en Brainport Network gaat in 2016 verder met financiering door de Europese Commissie-DG Regio. Bij de start van 2016 wordt sterk toegewerkt naar een MatchMaking Event op 25 februari 2016 in Brussel (samen met de 4 andere Pilot Projects van Vanguard Initiative) en de follow-up daarvan.

Partners

Brainport Development handelt in deze in naam van Zuid-Nederland, dat de partnerregio in het Vanguard Initiatief is.
Samen met Vlaanderen (BE) en Norte (PT) leiden we het “High Performance through 3D Printing” Pilot Project.
De andere regio’s (en hun economische achterban van spelers uit bedrijfsleven, clusterorganisaties en kennisinstellingen) die hier nog in meedoen zijn : Asturias (ES), Aragon (ES), Catalonië (ES), Andalusië (ES), Skåne (SE), Orebrö Lan (SE), Tampere (FIN), Baden-Württemberg (DE), Noord Rijn Westfalen (DE), Thüringen (DE), Saksen (DE), Wallonië (BE), Auvergne – Rhône-Alpes (FR), Nord-Pas-de-Calais – Picardie (FR), Randstad (NL), Emilia-Romagna (IT), Lombardije (IT), Upper Austria (AT), Malopolska (PL) en Silesië (PL).

Contact

Projectleider: Wim De Kinderen
w.dekinderen@brainportdevelopment.nl
+31 (0)6 119 03 228
www.s3vanguardinitiative.eu


Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten