Samen werken aan een sterk Brainport

TU/e Science Park

TU/e Science Park

TU/e Science Park is een initiatief van de TU/e. Bedoeld om meer ruimte te bieden aan start-ups vanuit de universiteit en Fontys Hogescholen, maar ook aan bedrijven waarmee de universiteit samenwerkt. Aan de oostzijde van de campus, waar bedrijvencentra Catalyst en Twinning staan, komt een aantrekkelijke ontmoetingsplaats voor studenten, onderzoekers en ondernemers. Een bedrijventerrein dat starters in wetenschap, techniek en innovatie, Ā voorzieningen op maat biedt. Faciliteiten zijn te huur naargelang behoefte. Van bureau tot complete etage, van laboratorium tot vergaderruimte. De groene omgeving en het ontwerp van de gebouwen zullen voor een inspirerend werkklimaat zorgen. Het terrein sluit aan bij bedrijven zoals TNO, GE-Healthcare en Level Acoustic en FOM DIFFER (Dutch Institute For Fundamental Energy Research). Dit instituut opent 2015 haar deuren op de campus. Met de verhuizing naar Eindhoven zoekt FOM DIFFER betere aansluiting met de TU/e. Het uiteindelijke streven is de ontwikkeling van een propositie voor potentiĆ«le bedrijven.

Resultaten 2013

In 2013 zijn gesprekken gevoerd met de stakeholders. Dit als voorbereiding op de gezamenlijke brainstormsessie die gepland stond voor begin 2014. N.a.v. het vertrek van Arno Peels en een andere zienswijze over het projectidee van de heer Jo van Ham (lid CvB), is besloten om voorlopig geen verdere activiteiten te ontplooien. Er wordt prioriteit gegeven aan andere ontwikkelingen op het TU/e Science Park.

Doelstellingen 2014

Opstellen van een propositie voor het noordoostelijk deel van het Science Park van de TU/e.

Partners

TU/e, gemeente Eindhoven.

Contact

Projectleider: Ton Hagelstein
E. t.hagelstein@brainportdevelopment.nl
T. +31 (0)6 25 01 07 40
W. www.tue.nl/universiteit/kolom-1/over-de-universiteit/tue-science-park/

Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten