Samen werken aan een sterk Brainport

TCI Global Conference 2016

Van 8 tot 10 november 2016 organiseren we de 3-daagse TCI jaarconferentie rond clusters en economische ontwikkeling voor ongeveer 500 mensen wereldwijd, samen met WageningenUR. Het is een kans om onszelf te laten zien in dit netwerk en onze succesvolle clusters voor het voetlicht te brengen. Dag 1 staat in het teken van Cluster Tours, op de 2e, Summit, dag komen er topsprekers aan het woord en op de 3e,Working, dag gaan bezoekers zelf met concrete vraagstukken aan de slag. We hebben speciale aandacht voor wereldwijde veranderingen en de manier waarop clusters daarvoor een oplossing kunnen bieden. Thema’s zijn: steden en competitiviteit, clusterbeleid, lerende netwerken en we hebben speciale aandacht voor Food clusters.

Naast het organiseren van de conferentie willen we in aanloop naar de conferentie onze clusters versterken, door hen met elkaar in contact te brengen en cross-cluster samenwerkingsmogelijkheden te verkennen. Ook willen we nationaal aandacht vragen (bij o.a. EZ) voor de manier waarop  bedrijfssamenwerking in clusters de economie kan stimuleren.

Resultaten 2015

  • Winnende bidbook voor organiseren TCI 2016 ingediend (maart)
  • Partnership met Wageningen UR en TCI Network gesloten (juni)
  • Kennismaking TCI in Barcelona (juli); ontvangst TCI boardmembers op conferentie-locaties in Eindhoven (november)
  • Start gemaakt met organiseren conferentie: partners aangetrokken (2 partnermeetings gehouden), marketing en communicatie opgezet, sprekers benaderd en financiering binnengehaald

 Doelstellingen 2016

  • Organiseren van een goede clusterconferentie met impact, vernieuwing en inhoudelijke diepgang, waarop 500 mensen wereldwijd afkomen
  • (Inhoudelijke) positie vergaren in regionaal, nationaal (richting EZ) en wereldwijd (richting TCI) cluster-netwerk en discussie aanjagen over clusters als zinvol instrument voor regionale economische ontwikkeling
  • Clusters (netwerken) in Zuid-Nederland versterken
  • Zichtbaarheid van de regio (groter dan Brainport) vergroten

Partners

o.a. Wageningen UR, TCI Network, ministerie EZ, provincies, ZLTO, Brainport Network, verschillende clusterorganisaties

Contact

Jasmijn Rompa
j.rompa@brainportdevelopment.nl
+31 (0)6 81616522
www.tci2016.org

 

 

Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten