Samen werken aan een sterk Brainport

Smart Energy Grids – for local energy

Smart Grids for local energy

Het project ‘Smart Grids- for local energy’ voorziet in de ontwikkeling van nieuwe werkbare (technische) concepten voor de lokale duurzame energiehuishouding in onder andere woongebieden. Hiervoor zijn in 2010 diverse industriesectoren zoals ICT, meet- en regeltechniek, hightech en installatiebouw met elkaar het gesprek aangegaan. Smart Grids – for local energy zijn decentrale netwerken die vraag en aanbod regelen van warmte, gas en elektra. Ze spelen in op de overstap van de maatschappij van een ‘centrale fossiele energievoorziening’ naar een ‘decentrale herwinbare energievoorziening’.

Activiteiten

  • Het verder ontwikkelen van nieuwe diensten en bedieningsconcepten voor zowel consumenten als de zakelijke gebruiker van energie in nieuwe samenwerkingverbanden (living labs).
  • Het vermarkten van nieuwe diensten en producten.
  • In het cluster ‘Smart Energy Regions’ bundelen diverse bedrijven, kennisinstellingen en overheden hun krachten om moderne regionale energiehuishoudingen te ontwikkelen en te implementeren. Het cluster creëert een gepast aanbod voor de wereldwijd aanwezige behoefte aan integratie van vraagreductie, productie, distributie, opslag en efficiënt gebruik van energie in steden en hun directe omgeving. Het slim toepassen van hoogwaardige technologieën kan hierbij een belangrijke rol spelen. Dit levert per regio zowel business kansen als bijdragen aan de hier geldende doelstellingen met betrekking tot duurzaamheid en/of klimaat. In dit kader wordt gewerkt aan een ‘Green Deal’ tussen verschillende partijen in Brabant.
  • Met de toolbox ‘Smart Grids for local energy’ (zie www.smartenergyregions.com rubriek downloads ) wordt gewerkt aan een overeenkomst tussen verschillende partijen en een woningcorporatie in Eindhoven. Bij wijkrenovatie wordt dan ontworpen met oog voor energie. Het is de bedoeling om een Energy Service Company van en voor bewoners (VVB) tot stand te brengen. Focuspunt in dit project is dat high tech oplossingen kunnen worden ingezet bij energieaansturingsvraagstukken. Een voorbeeld hiervan is dat high tech algoritmes kunnen zorgen voor een virtual powerplant (VPP) waardoor de (eigen) kleine, herwinbare (en lokale) energiebronnen, opslag- en gebruiksmogelijkheden in het eigen huis maar ook in en voor de wijk als een gesmeerd geheel kunnen werken.

Info

Projectleider: Jan Roggeband
E. j.roggeband@brainportdevelopment.nl
T. 040-7512457

Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten