Samen werken aan een sterk Brainport

Slimmer Leven 2020

Slimmer Leven 2020

In dit project is een georganiseerde samenwerking binnen Zuidoost-Nederland opgezet op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Op 26 maart 2012 is de coöperatie Slimmer Leven 2020 opgericht. Hierin zijn ruim 60 partijen gebundeld met een gedeelde ambitie: zorgen voor significante doorbraken op het gebied van zorg, wonen en welzijn, die op de lange termijn ook kostenbesparing voor de maatschappij en economische meerwaarde opleveren. Met Slimmer Leven 2020 beogen de samenwerkingspartners een doorbraak in het behouden en versterken van een hoge kwaliteit van leven voor mensen. Dit gebeurt door ontwikkeling en brede toepassing van technologische en innovatieve concepten.

Projecten

Mogelijke projecten die onder de vlag van de cooperatie Slimmer Leven 2020 zullen worden uitgevoerd:

  • De participerende organisaties uit de woon-, zorg- en welzijnssector en de zorgverzekeraars gaan aan de slag om een nieuwe vergoedingenstructuur voor inwoners te implementeren;
  • ICT wordt ingezet om gezondheidsbewustzijn in bedrijven te bevorderen. Digitale healthchecks moeten gezond gedrag van medewerkers stimuleren en zo de arbeidsproductiviteit verbeteren. Dit zal leiden tot een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationaal toptalent;
  • Het gezamenlijk ontwikkelen van een zorg-ict netwerk dat alle zorginstellingen (en mogelijk ook woon- en welzijnsinstellingen) aansluit op een snel glasvezelnetwerk met een grote capaciteit. Dit netwerk faciliteert het gebruik van allerlei technologische toepassingen en helpt organisaties de ICT-huishouding slimmer in te richten.

Info

Projectleider: Peter Portheine
E: p.portheine@brainportdevelopment.nl
T: 06-53214982
W: www.slimmerleven2020.com/nl
Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten