Samen werken aan een sterk Brainport

Programma\TOA Werken in Brainport

TOA\werken in Brainport

De Taskforce Technologie Onderwijs en Arbeidsmarkt (TOA) werkt aan het oplossen van het tekort aan technisch geschoold personeel en wil werk(zekerheid) bieden aan iedereen met een bètatechnische opleiding in Brainport Regio Eindhoven. Het TOA-programma is het instrument om te werken aan vergaande hervormingen op het gebied van de arbeidsmarkt, terwijl tegelijkertijd binnen de bestaande onderwijsinstellingen de aansluiting van het onderwijs op de vraag op de arbeidsmarkt wordt geoptimaliseerd. Het gaat dan om excellent onderwijs op alle niveaus passend bij de behoeften van de technologie clusters. Het doel is het aantrekken en behouden van bètatechnische opgeleiden voor de regio. Alleen dan blijft het innovatievermogen van de bedrijven in stand en wordt de internationale competitiviteit gewaarborgd.

De Taskforce richt zich op de volgende vier aandachtsgebieden:

Projecten en activiteiten

  • TOA Arbeidsmarktnavigator en Arbeidsmarkt Dashboard
  • Verbindingscentrum Technific
  • Brainport International Community
  • Let’s Connect
  • Automotive (net)works!

Info

Programmamanager: Marijke Rikze
E. m.rikze@brainportdevelopment.nl m.rikze@brainportdevelopment.nl
T. 06-29035747
www.toawerkeninbrainport.nl
Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten