Samen werken aan een sterk Brainport Regio Eindhoven

NextOEM

NextOEM

Om de regio economisch te versterken is een goed ontwikkeld high tech ecosysteem van cruciaal belangrijk. Brainport kent een beperkt aantal grote bedrijven dat de afgelopen jaren constant is gebleven. Daarom is met diverse partners het initiatief genomen om het programma NextOEM op te zetten; een high tech accelerator programma voor kansrijke en ambitieuze groeibedrijven die actief zijn in één van de speerpunt sectoren. De kandidaten van NextOEM bevinden zich in de vroege groeifase van hun bestaan en worden op het gebied van ondernemerschap, kennis en financierbaarheid geholpen om sneller te groeien.  Het programma steunt op vijf pilaren: scan, workshops, coaching, intervisie en netwerk, die in een samenhangend programma zijn ondergebracht om de bedrijven op de voor hun relevante criteria, te ontwikkelen.

Resultaten 2014

In 2014  is de 1e release van het NextOEM programma met zes deelnemers van start gegaan dit zijn de bedrijven Nemo Healthcare, Admesy, Cordis Automation, Pathofinder, Led Driven en JSB International. De deelnemers hebben deelgenomen aan de volgende programma elementen:

  • Vier netwerkevenementen om in contact te komen met partijen uit het high tech netwerk of de financiële wereld.
  • Aanvangsscan op basis waarvan een actieplan vanuit het programma voor de deelnemer is opgesteld.
  • Coaching: met een ervaren entrepreneur en ervaren financial is door de deelnemers aan de actieplannen gewerkt.
  • Intervisie: Onder deskundige begeleiding is de techniek om van elkaar te leren aangeleerd.
  • Workshops: materie specialisten ( RevelX, Brainport Industries, Triceps, Banning, PWC , Patentwerk) en kennisinstellingen (TIAS) hebben zeven relevante workshops georganiseerd.
  • De voortgang van de deelnemers is getracked in het G.E.C. softwaretool om te waarborgen dat de aangegeven actieplannen binnen het programma gerealiseerd konden worden.
  • Het netwerk van coaches is verder uitgebouwd en verbeterd door vier bijeenkomsten voor de coaches te organiseren.

Doelstellingen 2015

Gepland is om in 2015 met een nieuwe release van het NextOEM programma van start te gaan. Hiervoor is het programmaconsortium uitgebreid met het VKW om ook deelnemers uit Belgisch Limburg deel te laten nemen.

  • Selecteren van 8 deelnemers voor het NextOEM2015 programma
  • Aanbieden van een volwaardig alumniprogramma van 3 jaar ook voor de deelnemers van 2014

Partners

Founders: Brainport Development, Brainport Industries, BZE, PwC en Kamer van Koophandel
Content partners: Boer & Croon, Banning Advocaten, Tias-Nimbas, EHV 365, Patentwerk en Triceps

Contact

Programmamanager: Eugene Kaerts
E. e.kaerts@brainportdevelopment.nl
T. +31 (0)6 55 39 88 76
W. www.nextoem.com


Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten