Samen werken aan een sterk Brainport Regio Eindhoven

NextOEM

NextOEM

Om de regio economisch te versterken is een goed ontwikkeld high tech ecosysteem van cruciaal belangrijk. De regio wordt momenteel gedomineerd door een beperkt aantal grote bedrijven dat de afgelopen jaren constant is gebleven. Daarom is met een groot aantal partners het initiatief genomen om het programma NextOEM op te zetten; een high tech accelerator programma voor kansrijke en ambitieuze groeibedrijven die actief zijn in één van de speerpunt sectoren. De kandidaten van NextOEM bevinden zich in de vroege groeifase van hun bestaan en worden op het gebied van ondernemerschap, kennis en financierbaarheid geholpen om sneller te groeien.  Het programma steunt op vijf pilaren: scan, workshops, coaching, intervisie en netwerk, die in een samenhangend programma zijn ondergebracht om de bedrijven op de voor hun relevante criteria, te ontwikkelen.

Resultaten 2013

In 2013 is het programma geherdefinieerd en zijn de voorbereidingen getroffen om het programma in 2014 te laten starten:

  • Partnernetwerk is gecreëerd.
  • Longlist van potentiële kandidaten gemaakt en kandidaten zijn benaderd.
  • Interessante coaches zijn benaderd.
  • Het programma is geredesigned en gevalideerd.

Doelstellingen 2014

In april gaat NextOEM van start met een scan van de kandidaten en een kick-off bijeenkomst voor zowel kandidaten, partners als coaches. Doelstellingen:

  • Minimaal vijf bedrijven doen mee aan het programma NextOEM.
  • Opzetten van een compleet programmaconsortium met kennisinstellingen (TiasNimbas), bedrijven (Brainport. Industries) en financiële dienstverleners (banken en verstrekkers van risicodragend kapitaal).
  • Inmiddels zijn de volgende kandidaten geselecteerd: Nemo Health Care, Admesy, Cordis Automation, Pathofinder, LED Driven, JSB International en Lysno.

Partners

Founders: Brainport Development, Brainport Industries, BZE, PwC en Kamer van Koophandel
Content partners: Boer & Croon, Banning Advocaten, Tias-Nimbas, EHV 365, Patentwerk en Triceps

Contact

Programmamanager: Eugene Kaerts
E. e.kaerts@brainportdevelopment.nl
T. +31 (0)6 55 39 88 76
W. www.nextoem.com


Bedrijvencentra

Dienstverlening MKB

Projecten