Samen werken aan een sterk Brainport

Maxima Medisch Centrum / Health Innovation Campus

Eind 2014, heeft MMC aan BPD gevraagd om deel te nemen aan het nieuwe ontwikkelteam voor de Health Innovation Campus. Om te helpen bij het herijken van het eerder opgestelde plan en daarna actief deel te nemen in de verdere realisatie. In 2105 hebben we meegewerkt aan het opstellen van een nieuw plan voor HIC en daarmee tevens de basis gelegd voor een nieuw strategisch plan voor MMC als medisch bedrijf. Onderdeel van de HIC ontwikkeling betreft de opzet en inrichting van een Health Incubator op de MMC locatie, het daar inrichten van een Startup desk  en het opstellen van een acquisitie-marketingplan voor HIC. Dit is in 2015 gerealiseerd en de uitvoering is volop bezig. Onderdeel van de promotie van HIC betreft actieve deelname aan de activiteiten van Brainport International Desk.

Resultaten 2015

  • Nieuw strategisch concept en plan voor HIC en MMC
  • Organisatie tentoonstelling Care& Cure tijdens Dutch Technology Week
  • Opening van de MMC Incubator op de locatie Veldhoven
  • Inrichting van een Startup-desk op locatie MMC Veldhoven

 Doelstellingen 2016

  • Deelname MMC Innovatieboard
  • Uitvoeren marketing/sales plan HIC/Incubator
  • Officiële opening MMC Incubator
  • Realisatie project parkeren en start project Zorghotel

Partners

Maxima Medisch Centrum, Health Innovation Campus, Zuidzorg

Contact

Projectleider: Peter Portheine
p.portheine@brainportdevelopment.nl
+31 (0)6 53 21 49 82
http://www.healthtechnologypark.com

 

 

Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten