Samen werken aan een sterk Brainport

Let’s Connect

Let’s Connect

Let’s Connect is een project waarin partijen uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven samenwerken om bedrijven en onderwijsinstellingen te stimuleren ePortfolio’s in te voeren en informatie met elkaar uit te wisselen om zo een flexibele arbeidsmarkt te realiseren, die beter kan inspelen op toekomstige tekorten zoals in de techniek.

Partijen nemen deel door het opzetten en invoeren van ePortfoliosystemen, een soort digitale cv’s, waarin competenties en loopbanen constant actueel worden gehouden. Let’s Connect werkt aan standaardisering, zodat de verschillende systemen die op de markt zijn, op termijn op elkaar kunnen worden aangesloten om gegevens uit te wisselen. Arbeidsmobiliteit binnen de regio is immers belangrijk.

Let’s Connect werkt daarom ook aan het Regionaal Dashboard. Dit instrument verschaft inzicht in de arbeidsmarkt. Het verzamelt voor bedrijven, sectoren en regio’s op een vernieuwende manier relevante sturingsinformatie zodat zij op strategisch niveau inzicht krijgen in de werking van de arbeidsmarkt en op basis hiervan beleid kunnen formuleren.

Resultaten 2013

  • Zeven pilotbedrijven uit Brabant en Limburg hebben geëxperimenteerd met een ePortfolio systeem
  • Standaardisering van ePortfolio systemen
  • Ontwikkeling van een regionaal Dashboard voor inzicht in de werking van de arbeidsmarkt

Doelstellingen 2014

  • Een substantieel aantal werknemers van aan dit project deelnemende bedrijven en instellingen in de regio Zuidoost-Nederland beschikt over een digitaal e-portfolio (EP).
  • Het aantal deelnemende bedrijven beschikt over toegang tot het digitaal Employability Dashboard (ED). Het ED is de optelsom van alle EP’s in een bedrijf.
  • Proof of concept van een digitaal regionaal arbeidsmarktdashboard.

Parters

Partner-bedrijven: NTS-Group, Hurks groep, Huijbregts groep, Special Coatings, Sappi, Mondriaan Zorggroep
Partner-kennisinstellingen: Hogeschool Zuyd, Leeuwenborgh Opleidingen, ROC Ter AA, Fontys, UvT, TU/e, Kenteq, Colo.
Er zijn diverse bedrijven en kennisinstellingen later ingestapt waaronder Empower Limburg via het Regionaal Transitie Centrum, en Werkgeversplein Helmond. Diverse bedrijven, waaronder VDL, ASML en Philips hebben belangstelling getoond.

Contact

Projectleider: Marius Monen
E. m.monen@brainportdevelopment.nl
T. 06 15 90 54 82
W. www.letsconnect-brainport.nl


Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten