Samen werken aan een sterk Brainport Regio Eindhoven

BHI – Innovate dementia

BHI – Innovate dementia

Het aantal zorgverleners neemt af, maar de behoefte aan zorg neemt, mede door de vergrijzing, toe. Het aantal dementiegevallen zal tot 2025 verdubbelen. De zorgkosten per inwoner zijn hoog en nemen in de toekomst verder toe. Patiënten en cliënten zullen steeds vaker thuis blijven wonen, ook als ze chronisch ziek zijn of net een ziekenhuisingreep hebben ondergaan. Al deze factoren maken het noodzakelijk om deze groep mensen te ondersteunen met technologische hulpmiddelen. Bedrijven in Brainport staan samen met beleidsmakers aan de lat  om deze te ontwikkelen, te testen en te produceren.

Innovate Dementia is een grensoverschrijdend samenwerkingsproject tussen regio’s binnen Noordwest-Europa, gericht op het bevorderen van innovatieve zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het project stimuleert innovatie en werkgelegenheid door internationaal samen te werken. In iedere deelnemende regio worden technologische innovaties ontworpen, ontwikkeld, getest en geëvalueerd in Living Labs.

Resultaten 2014

  • Verschillende Europese pilots afgerond waar circa 100 deelnemers uit Brainport Regio Eindhoven aan hebben deelgenomen. In Brainport zijn onder andere de volgende producten getest: PhysiCal, Vitaallicht, GoLivePhone, Slimme Bedden, Qwiek Play en het WelThuiskompas.
  • Zowel in Brainport als op Europees niveau is in 2013 een Living Lab structuur opgezet die in 2014 verder ontwikkeld is. Dit biedt ondernemers  de mogelijkheid  om producten te testen waardoor ideeën gemakkelijker op de markt komen.
  • In Brainport is een databank met proefpersonen opgebouwd en uitgebreid om behoeftenonderzoek te doen en producten te testen.

Doelstellingen 2015

  • Ontwikkeling, implementatie en integratie van lange termijn oplossingen voor dementie.
  • Aanbevelingen voor (transnationale) en duurzame dementiezorg inclusief barrières en facilitators.
  • Afleveren van een duurzame Living Lab structuur die ook na afronding van het project blijft voortbestaan.
  • Organiseren van eindevenement met aandacht voor bedrijven, kennisinstellingen, (zorg)professionals en de burger.

Partners

Gemeente Eindhoven, Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Alexianer Forschungszentrum Krefeld, Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven (GGzE), Liverpool John Moores University (LJMU), Mersey Care NHS Trust (MCT), Thomas More Hogeschool, Expertisecentrum dementie Vlaanderen vzw, Woon Zorg Centrum Huize Sint-Augustinus Diest

Contact

Projectleider: Marcel de Pender
E. m.depender@brainportdevelopment.nl
T. +31 (0)6 20 21 80 68
W. www.innovatedementia.eu


Bedrijvencentra

Dienstverlening MKB

Projecten