Samen werken aan een sterk Brainport

High Tech Software Cluster

Binnen het High Tech Software cluster hebben zich 32 software ontwikkelende bedrijven verenigd om hun kans op succes te vergroten door gezamenlijke activiteiten op te pakken die  bijdragen aan (versnelde) groei. De aangesloten bedrijven  ontwikkelen software voor complexe, industriële processen en machinebouw of de verbetering ervan. Er zijn 3 thema’s gedefinieerd:

  • Zichtbaarheid vergroten van de leden softwarebedrijven (en de bewustwording creëren dat software DE kritische component is)
  • Internationaliseren (met nadruk op Duitsland)
  • Technologie Roadmap (Smart Industry en Industrie 4.0 als leidraad)

Resultaten 2015

Het cluster is betrokken geweest bij het opzetten van de eerste High Tech Software Conferentie met Bits & Chips om de dominante rol van de Brainportregio op software ontwikkeling te onderstrepen. Daarnaast heeft het cluster zich georiënteerd op beurzen en regio’s die interessant kunnen zijn. Dit heeft onder meer geleid tot aanwezigheid op de Hannover Messe, ontvangst van de regio Neurenberg aan de Brainportregio en de start van een pilot met het Enterprise Europe Network. Het cluster heeft 6 (fysieke) ledenbijeenkomsten georganiseerd en een intranet opgezet voor de leden om meer van elkaar te weten te komen en de gewenste samenwerking te faciliteren. Er is een maandelijks overleg tussen Provincie Noord-Brabant, BOM, FME, MetaalUnie, de Kamer van Koophandel en Brainport Development om de rolverdeling op het gebied van smart Industry en Industrie 4.0 in goede banen te leiden en in praktijksituaties samen op te trekken. Er is een samenwerkingsproject gestart tussen drie lid-bedrijven waarmee de maakindustrie haar totale kosten omlaag brengt en de ontwikkeltijd van een machine halveert.

Doelstellingen 2016

Op 25 mei, tijdens de5e editie van de Dutch Technology Week, organiseren we, als inhoudelijk partner, samen met Bits & Chips het tweede Software Centric Systems Conference om het belang van software en onze positie als ICT regio  verder te onderstrepen. Uitbouwen van de relaties met Duitsland (Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg en Bayern) via EEN (pilot-project) en bijbehorende ondersteuning leveren voor de lid-bedrijven bij het leggen van contacten en organiseren van in- en uitkomende missies. We werken toe naar minimaal 3 nieuwe samenwerkingsverbanden tussen clusterleden en het starten van een vierde thema.

Partners

32 High Tech software bedrijven.

Contact

Projectleider: Wim Renders
E. w.renders@brainportdevelopment.nl
T. +31 (0)6 43 16 98 63
W. www.hightechsoftwarecluster.com

Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten