Samen werken aan een sterk Brainport Regio Eindhoven

Health 4 Growth

Health4Growth

Dit project heeft als doel de samenwerking tussen de belangrijkste spelers in de gezondheidssector (kenniscentra, bedrijfsleven en regionale overheden) te bevorderen. Hiervoor worden nieuwe modellen voor samenwerking tussen deze partijen ontwikkeld. Er worden oplossingen gezocht voor barrières in wet- en regelgeving, openbare aanbestedingen en ethische kwesties.

Info

Projectleider: Anne Landstra
T 06-51185243
E a.landstra@brainportdevelopment.nl
W: www.health4growth.eu

Bedrijvencentra

Dienstverlening MKB

Projecten