Samen werken aan een sterk Brainport Regio Eindhoven

Groei door Innovatie

Groei door Innovatie

Veel bedrijven moeten nu en in de toekomst op zoek naar nieuwe manieren van waarde creatie en andere bedrijfsmodellen om de concurrentie het hoofd te kunnen bieden. Open innovatie, co-creatie en organisatie-innovatie kunnen hierin een belangrijke rol spelen maar dit zijn voor veel MKB ondernemers nog abstracte begrippen. Groei door innovatie helpt ondernemers hierin meer inzicht te krijgen, zodat zij de transformatieslag naar de ‘nieuwe Fabriek van de Toekomst’ eenvoudiger kunnen maken. Het project ontplooit activiteiten die ondernemers helpen de transformatieprocessen tastbaar te maken, zodat hun ogen worden geopend voor het potentieel dat zich binnen hun bedrijf voordoet.

Groei door innovatie is een samenwerkingsproject van Brainport Development en het triple helix samenwerkingsverband Cresko, dat een initiatief is van de Vlaamse werkgeversorganisatie VKW Limburg. Het project biedt het MKB uit Belgisch Limburg en Brainport regio Eindhoven meer inzicht in innovatie en slaat een brug tussen bedrijven aan weerszijden van de grens om zaken met elkaar zaken te doen. Groei door innovatie is ook bedoeld om kennis uit te wisselen over het samen-werkingsmodel van Brainport. Het project werd gefinancierd uit het Nieuw Industrieel Beleid van de Vlaamse Regering.

Resultaten 2014

  • Er is een gezamenlijk activiteitenprogramma uitgevoerd gericht op kennisopbouw over (open) innovatie, van en met elkaar leren en elkaar ontmoeten. Het betrof activiteiten variërend van boekbesprekingen, Koploperstafels, trendwatchpresentaties, studiebezoeken en dergelijke om interactie tussen ondernemers en kennisinstellingen te bevorderen. De activiteiten vonden zowel in Hasselt als in Eindhoven plaats en werden positief beoordeeld.
  • Er heeft een werkbezoek plaatsgevonden door Brainport-voorzitter burgemeester Rob van Gijzel aan VKW Limburg te Hasselt, om grensoverschrijdende business samenwerking nadrukkelijker op de kaart te zetten.
  • Presentatie van de publicatie ‘Inspiratie voor Innovatie’ waarin ondernemers een kijkje geven in hun bedrijf en hoe zij innoveren of tot innovatiesamenwerking komen.
  • De samenwerking tussen BZW- en VKW Limburg en Brainport Development, bedoeld om meer bedrijven met elkaar te laten samenwerken over de grens heen, is bekrachtigd met een samenwerkingsovereenkomst tussen BZW en VKW Limburg. Dit heeft al geleid tot een aantal nieuwe gezamenlijke projecten voor en met MKB bedrijven.

Doelstelling 2015

Uiteindelijk is het doel langdurige grensoverschrijdende business relaties tot stand te brengen en te faciliteren. Het Groei door Innovatieproject als zodanig houdt in 2015 op te bestaan, maar heeft wel de basis gelegd voor toekomstige samenwerking tussen Brainport en de regio Belgisch Limburg.

Partners

VKW Limburg, Cresco en de BZW

Contact

Projectleider: Anne Verhaag
E. a.verhaag@brainportdevelopment.nl
T. +31 (0)6 41 57 76 64
W. http://www.groeidoorinnovatie.eu/nl/home/


Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten