Samen werken aan een sterk Brainport Regio Eindhoven

Groei door Innovatie

Groei door Innovatie

Veel bedrijven moeten nu en in de toekomst op zoek naar nieuwe manieren van waardecreatie en andere bedrijfsmodellen om de concurrentie het hoofd te kunnen bieden. Open innovatie, co-creatie en organisatie-innovatie kunnen hierin een belangrijke rol spelen maar dit zijn voor veel MKB ondernemers nog abstracte begrippen. Groei door innovatie helpt ondernemers hierin meer inzicht te krijgen, zodat zij de transformatieslag naar de ‘nieuwe Fabriek van de Toekomst’ eenvoudiger kunnen maken. Het project ontplooit activiteiten die ondernemers helpen de transformatieprocessen tastbaar te maken, zodat hun ogen worden geopend voor het potentieel dat zich binnen hun bedrijf voordoet.

Groei door innovatie is een samenwerkingsproject van Brainport Development en het triple helix samenwerkingsverband Cresko, dat een initiatief is van de Vlaamse werkgeversorganisatie VKW Limburg. Het project biedt het MKB uit Belgisch Limburg en Brainport regio Eindhoven meer inzicht in innovatie en slaat een brug tussen bedrijven aan weerszijden van de grens om zaken met elkaar zaken te doen. Groei door innovatie is ook bedoeld om kennis uit te wisselen over het samen-werkingsmodel van Brainport. Het project wordt gefinancierd uit het Nieuw Industrieel Beleid van de Vlaamse Regering.

Resultaten 2013

  • Er is een groot aantal activiteiten ontplooid, variërend van boekbesprekingen, Koploperstafels, trendwatchpresentaties, een studiebezoek aan HTCE, Open-Innovation-Game en ‘into innovatie ontbijtsessies’ om interactie tussen ondernemers en kennisinstellingen te bevorderen. De activiteiten vonden zowel in Hasselt als in Eindhoven plaats (of op tussengelegen locaties) en werden door de deelnemers positief beoordeeld.
  • De Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging is actief bij activiteiten en de doelstellingen van dit project betrokken.
  • In de praktijk blijkt het lastig bedrijven te mobiliseren om over de grens te gaan kijken.

Doelstellingen 2014

  • Een gezamenlijk activiteitenprogramma gericht op kennisopbouw over (open) innovatie, van en met elkaar leren en elkaar ontmoeten. Een grootschalig evenement zet grensoverschrijdende business samenwerking nadrukkelijker op de kaart en gerichte kleinschalige activiteiten brengen individuele bedrijven. Uiteindelijk is het doel langdurige grensoverschrijdende business relaties tot stand te brengen en te faciliteren.
  • Vergroten internationale bekendheid en exposure van de kennisinstellingen en bedrijven in Brainport regio Eindhoven.
  • Intensiveren samenwerking tussen BZW en VKW Limburg en Brainport Development om meer bedrijven met elkaar te laten samenwerken. Dit wordt bekrachtigd met een samenwerkingsovereenkomst.

Partners

VKW Limburg, Cresco en de BZW

Contact

Projectleider: Anne Verhaag
E. a.verhaag@brainportdevelopment.nl
T. +31 (0)6 41 57 76 64
W. www.groeidoorinnovatie.eu/nl/home/


Bedrijvencentra

Dienstverlening MKB

Projecten