Samen werken aan een sterk Brainport Regio Eindhoven

Groei door Innovatie

Ondernemen in het MKB versterken

Groei door Innovatie is een samenwerkingsproject dat is gestart door Brainport Development samen met VKW Limburg, een grote werkgeversorganisatie in Belgisch Limburg. Veel bedrijven moeten nu en in de toekomst op zoek naar nieuwe en andere manieren van waardecreatie en andere bedrijfsmodellen om de concurrentie het hoofd te kunnen bieden. Open innovatie, co-creatie en organisatie-innovatie kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Voor veel MKB ondernemers zijn dit echter abstracte begrippen: “Wat betekent dit voor mijn bedrijf en in mijn situatie?”.  Dit project is bedoeld om MKB bedrijven uit Belgisch Limburg en Brainport Regio Eindhoven te helpen hier meer inzicht in te krijgen, zodat zij de transformatieslag naar de toekomst eenvoudiger kunnen maken. Bovendien biedt het project bedrijven aan beide zijden van de grens de gelegenheid om grensoverschrijdend contacten te leggen.

Activiteiten

In het project zullen de komende twee jaar diverse activiteiten worden ontplooid  die ondernemers helpen de transformatieprocessen tastbaar te maken, zodat hun ogen worden geopend voor het potentieel dat zich binnen hun bedrijf voordoet. De komende jaren worden activiteiten opgezet zoals: trendwatch presentaties , studiebezoeken, kleinschalige seminars, ‘koploperstafels’, kennismodules (i.s.m. Universiteit Hasselt)  en leesclubs voor bedrijfsleiders.

Ondernemers, bedrijfsleiders en managers uit het MKB worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan de activiteiten. Bovendien is het een mooie gelegenheid om grensoverschrijdend contacten te leggen. Houd de website van Brainport Development in de gaten voor aankondigingen van events en bijeenkomsten!

Info

Contactpersoon: Anne Verhaag
E: a.verhaag@brainportdevelopment.nl
T: 0031 6 415 77 664
W: www.groeidoorinnovatie.eu

Bedrijvencentra

Dienstverlening MKB

Projecten