Samen werken aan een sterk Brainport

Governance AgriFood Capital

Governance AgriFood Capital

Noordoost-Brabant wil zich ontwikkelen tot een excellente agrifood-regio van internationale allure, met nationale aantrekkingskracht en lokale samenwerkingsvormen. Ambitieus, maar ook realistisch want nergens is het agrofoodcluster zo compleet en van zo’n hoogwaardige kwaliteit als in deze regio. Nu al is het cluster verantwoordelijk voor 1,9 miljard toegevoegde waarde en 30 procent van de werkgelegenheid. Door te zorgen voor een uitstekend ondernemings- en vestigingsklimaat wil Noordoost-Brabant die voorsprong vergroten.

Om haar doelstellingen, die zijn vastgelegd in een strategische agenda voor de regio, te bereiken wil Noordoost-Brabant de ontwikkeling van haar ecosysteem oppakken volgens het model van Brainport regio Eindhoven. Uitgangspunten: (Basis)financiering door de regionale overheid (regiofonds), strategieontwikkeling (agendasetting) door de gezamenlijke regionale Triple Helix en uitvoering van de strategische agenda door een flexibele ontwikkelings- en uitvoeringsorganisatie samen met de partners in het ecosysteem.
Vanwege haar opgebouwde expertise is Brainport Development verzocht Noordoost-Brabant te adviseren en te ondersteunen bij de in het kader van AgriFood Capital te ontwikkelen processen, op te zetten structuren en in te richten juridische entiteiten.

Resultaten 2013

Oplevering van eerste organisatiemodellen voor een strategische triple helix ‘board’ met bijbehorende uitvoeringsorganisatie uitmondend in conceptstatuten voor de stichting AgriFood Capital (i.o) en AgriFood Capital BV (i.o.)

Doelstellingen 2014

Op- en inrichting stichting AgriFood Capital (i.o) en AgriFood Capital BV (i.o.).

Partners

Gemeente ’s-Hertogenbosch, 5 sterren regio Noordoost-Brabant en triple helixpartners in de regio Noordoost-Brabant.

Contact

Projectleider: Ton van de Kerkhof
E. t.vdkerkhof@brainportdevelopment.nl
T
. 040 751 24 44
W. www.agrifoodcapital.nl/


Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten