Samen werken aan een sterk Brainport

Focus en Passie voor Techniek (van 1.0 naar 2.0)

De aantrekkingskracht en het imago van het technische onderwijs staan al jaren onder druk. Het aantal leerlingen dat kiest voor een technische vervolgopleiding na het VMBO liep substantieel terug. Dat proces gaan we keren met het meerjarige programma Focus en Passie voor Techniek. Daarbij verbeteren we de aansluiting van het VMBO naar het MBO en realiseren we marktgericht technisch onderwijs met aantrekkelijke lesmethoden en state-of-the-art kennis en faciliteiten in het VMBO en MBO. Ook zorgen we voor een hechte samenwerking van bedrijfsleven en onderwijs. Focus en Passie voor Techniek richt zich op de groeiende behoefte aan goed gekwalificeerde technische vakmensen op alle mbo-niveaus in de topsectoren in de Brainport regio. De topsectoren van de Brainport regio zijn: Automotive, HighTech Systems & Materials, Homecare & Lifetech, Food & Technology, Creative Industry, Energy en Construction & Infrastructure. Voor VMBO-TL leerlingen is er grote kans op doorstroom naar MBO niveau 4. Het bedrijfsleven heeft grote behoefte aan deze MBO-ers. Daarvoor moet tijdens de VMBO-TL opleiding meer aandacht worden gericht op bèta-/techniek-onderwijs.

Resultaten 2016

• Verbinden VMBO-TL’s
• Good practices van VMBO-TL’s bespreekbaar maken
• Voortzetting en uitbreiding docentenstages i.h.k.v. state-of-the-art kennis van docenten
• Afstemming kwaliteitsniveau’s van topsectorspecifiek lesmateriaal
• Tweede praktijkopdracht ontworpen i.o.v. VSV.
• Voortzetting TiB-project.
• Verduurzamen netwerk VMBO-MBO-Bedrijfsleven.

Doelstellingen 2017

• Uitwisselen good practices vanaf seminar tijdens DTW
• Oplevering boek met good practices (mei 2017)
• Oplevering animatiefilm Docentenstages (mei 2017)
• Opzetten samenwerkingsverband VMBO-TL
• Betrekken docenten VMBO-TL bij Docentenstages
• Voortzetting TiB-project tot 2020
• Afronden TL en Techniek (provincie N.Br)
• Verder verduurzamen netwerk VMBO-MBO-Bedrijfsleven
• Aanzet tot samenwerking VMBO-MBO-Bedrijfsleven inz. Technieklokalen/Werkplaatsen/Lab’s

Partners

Brainport Industries, Helicon, Summa College, ROC ter Aa, SintLucas en Stichting VMBO Zuid-Oost Brabant

Contact

Projectmanager: Hans van Oers
h.vanoers@brainportdevelopment.nl
+31 (0)6 50 24 20 94
http://www.focusenpassievoortechniek.nl/


Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten