Samen werken aan een sterk Brainport

Focus en Passie voor Techniek (van 1.0 naar 2.0)

De aantrekkingskracht en het imago van het technische onderwijs staan al jaren onder druk. Het aantal leerlingen dat kiest voor een technische vervolgopleiding na het VMBO liep substantieel terug. Dat proces gaan we keren met het meerjarige programma Focus en Passie voor Techniek. Daarbij verbeteren we de aansluiting van het VMBO naar het MBO en realiseren we marktgericht technisch onderwijs met aantrekkelijke lesmethoden en state-of-the-art kennis en faciliteiten in het VMBO en MBO. Ook zorgen we voor een hechte samenwerking van bedrijfsleven en onderwijs. Focus en Passie voor Techniek richt zich op de groeiende behoefte aan goed gekwalificeerde technische vakmensen op alle mbo-niveaus in de topsectoren in de Brainport regio. De topsectoren van de Brainport regio zijn: Automotive, HighTech Systems & Materials, Homecare & Lifetech, Food & Technology, Creative Industry, Energy en Construction & Infrastructure.

Resultaten 2015

 • Deelname door >90% van de vmbo-scholen (25 scholen) en alle regionale mbo’s
 • Per topsector wordt een pool gevormd van minimaal 10 bedrijven, er zijn twee ambassadeurs per topsector.
 • Focus-keuze van vmbo-scholen op één of enkele topsectoren.
 • Er is een werkgroep per topsector, bestaande uit onderwijs- en bedrijfsdeelnemers.
 • Er is topsector-specifiek lesmateriaal voor het VMBO in de regio met pilots in schooljaar ’15-’16.
 • Het vergoten van de samenwerking tussen bedrijfsleven en het onderwijs op VMBO en MBO niveau.
 • Verbeteren van de aansluiting VMBO naar het MBO.
 • Uitvoeren pilots topsector-specifiek lesmateriaal
 • Ingerichte docentenstages i.h.k.v. state-of-the-art kennis van docenten (i.s.m. STEM Teacher Academy)
 • Afronding 3 jarig Toptechniek in Bedrijf project (zomer 2015) met positieve evaluatie (Platform Bèta Techniek)
 • Aanvraag en toekenning provinciale subsidie voor TL en Techniek (onderdeel van Focus en Passie voor Techniek 2.0)

Doelstellingen 2016

 • Verbinden VMBO-TL’s
 • Invoering Keuzevakken met topsector-specifiek lesmateriaal
 • Voortzetting docentenstages i.h.k.v. state-of-the-art kennis van docenten
 • Verduurzaming project (doorvoeren in MBO)
 • Afstemming kwaliteitsniveau’s van topsectorspecifiek lesmateriaal
 • Tweede praktijkopdracht ontwerpen i.o.v. VSV.
 • Mogelijk vervolg/voortzetting TiB-project.
 • Verduurzamen netwerk VMBO-MBO-Bedrijfsleven.

Partners

Brainport Industries, Helicon, Summa College, ROC ter Aa, SintLucas en Stichting VMBO Zuid-Oost Brabant

Contact

Projectmanager: Hans van Oers
h.vanoers@brainportdevelopment.nl
+31 (0)6 50 24 20 94
http://www.focusenpassievoortechniek.nl/


Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten