Samen werken aan een sterk Brainport

Euris

Euris

EURIS helpt regio’s om meer ‘open innovatie vriendelijk’ te worden en samenwerking tussen innovatie-stakeholders te bevorderen. Door uitwisseling en kennisdeling over open innovatie – best practices en best policies – draagt het project bij aan de versterking van de regionale innovatie strategieën van de deelnemende regio’s. EURIS voorziet in de behoefte van een aantal stakehouders aan kennisontwikkeling en Europese samenwerking op het gebied van open innovatie vraagstukken.

EURIS heeft Brainport Development in staat gesteld om in een Europees consortium rond het thema open innovatie aan kennisopbouw te doen en daarmee onze propositie als open innovatie hotspot in Europa verder te verstevigen. Op regionale schaal bood het partners als de TU/e en de gemeente Helmond de mogelijkheid om via kleinschalige projecten specifieke thema’s verder uit te verdiepen.

Resultaten 2013

  • Binnen het mini-subsidieprogramma van EURIS zijn in 2011-2012 samenwerkingsprojecten uitgevoerd. Alle projecten zijn afgerond en hebben concrete (beleids)aanbevelingen opgeleverd voor Brainport regio Eindhoven. In 2013 zijn deze intensief uitgedragen.
  • In 2013 is door Brainport Development, TU/e Innovation lab en Bright Move aandacht besteed aan de mogelijke overdraagbaarheid van de Finse best practice DEMOLA uit de regio Tampere en wat dit aan de open innovatiepraktijk in Brainport kan toevoegen.
  • In november vond in Brussel de eindconferentie Open Innovation 2.0 plaats, met presentatie van alle nieuwe inzichten.
  • Oplevering van praktische handreikingen en aanbevelingen voor beleidsmakers en managers in bedrijfsleven en kennisinstellingen: Open Innovation Toolbox: een praktische wegwijzer naar diverse instrumenten en de uitgave “Embracing Open Innovation in Europe: policy recommendations for opening up Regional Innovation Ecosystems”.

Doelstellingen 2014

  • Een werkbezoek brengen aan de regio Skane (Zweden) om kennis op te doen over financiering voor (open) innovatie.
  • Het EURIS project loopt in maart 2014 af, de laatste maanden worden benut om de aanbevelingen en resultaten te verspreiden en te verankeren in de regio.
  • Het thema ‘open innovatie’ als onderwerp voor Europese samenwerking en kennisuitwisseling op de agenda houden. Via EURIS netwerk deelname bevorderen aan relevante nieuwe INTERREG projecten (grensoverschrijdende samenwerking).

Partners

Navarra Government (Spanje), the Stuttgart Region Economic Development Corporation (Duitsland), the West Transdanubia Regional Development Agency (Hongarije) and Lodzkie Region (Polen).

Contact

Projectleider: Anne Verhaag
E. a.verhaag@brainportdevelopment.nl
T. +31 (0)6 41 57 76 64
W. www.euris-programme.eu/


Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten