Samen werken aan een sterk Brainport

ESCO-VVO

Energy Service Company – Van en Voor Bewoners (ESCO-VVO)

ESCO-VVB oftewel Energy Service Company-Van en Voor Bewoners is een project in het kader van het cluster Smart Energy Regions. Dit –in opbouw zijnde – cluster van bedrijven, kennisinstellingen en overheden bundelt de krachten om concepten van moderne regionale energiehuishoudingen te ontwikkelen en te implementeren. Aan ESCO-VVB werken zo’n 60 high tech en design bedrijven mee om de energievoorziening in woonwijken te verbeteren, zodat bewoners goedkoper en schoner in hun energiebehoefte kunnen voorzien. In samenwerking met  Woonbedrijf ontwikkelen wij voor vijf wijken concepten voor het vangen en opslaan van variabele duurzame energie (zon en wind) waarmee huurders na renovatie van hun buurt hun energievraag en –aanbod  zelf kunnen matchen of kunnen laten matchen. Brainport Development ondersteunt  partijen om de eerste versie van de integrale dienstverlening voor duurzame energie in de wijk vorm te geven.

Resultaten 2014

  • Visual van vijf energieconcepten voor een buurtinstallatie gebaseerd op lokale herwinbare energiebronnen is gepresenteerd in het kader van de ontwikkeling van Visie en Roadmap Eindhoven EnergieNeutraal (EEN) 2035  (voor gebouwde omgeving).
  • De werkzaamheden voor het project ESCO-VVB zijn geleidelijk gestopt ten gunste van een van de werkgroepen van het EEN. Betrokkenen hebben daarom bijgedragen aan het opzetten van de werkgroep Renewable Energy Resources (RES)- buurinstallaties. Deze groep heeft tot doel vanaf 2015 jaarlijks  te publiceren welke opwek-, opslag-, informatie-, bediening-, distributie- en gebruiksapparatuur in de komende vijf jaar zijn te gebruiken voor een RES-buurtinstallatie.

Doelstellingen 2015

Het project is afgesloten.

Partners

Morgen Groene Energie, Gemeente Eindhoven, Woonbedrijf, KAW-architecten, GPX, HE-technologie, stichting KIEN, Heliox, Endinet, De twee snoeken, Novesco, Octus/Ecovat

Contact

Projectleider: Jan Roggeband
E. j.roggeband@brainportdevelopment.nl
T. +31 (0)6 34 73 85 45

Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten