Samen werken aan een sterk Brainport

ERICA project

ERICA is een Europees project dat voortkomt uit de ‘Efficient and Sustainable Manufacturing’-Pilot binnen het Vanguard Initiative. ERICA richt zich op het beter samenbrengen van kennis uit technologiecentra (kennis infrastructuur) met lokale clusters (van MKB-bedrijven). Het project past bij de Research & Innovation Strategy for Smart Specialisation (RIS3) vanwege de bijdrage aan de economische groei en maatschappelijke uitdagingen. Brainport Development staat aan de lat om met het High Tech Software cluster en TNO de vraag  uit de markt te identificeren en aan te geven in hoeverre de reeds aanwezige kennisinfrastructuur daar op aan sluit en aan te geven waar gezamenlijke acties en slimme specialisatie investeringen vereist zijn. Samen met de ‘Smart Industry Brabant’-tafel is de intentie uitgesproken om dit project te koppelen met vragen die leven in De Kempen en De Peel als het gaat om uitvoering te geven aan Industrie4.0.

Doelstellingen 2016

  • Verkennen samenwerkingsmogelijkheden tussen technologiecentra en clusters met hun middelgrote en kleine ondernemingen ter verbetering van de industriële competenties, het benutten van beschikbare innovatie en O & O-resultaten en de toegevoegde waarde van de bestaande industriële sectoren en waardeketen.
  • Het opstellen van een marketing & branding strategie voor o.a. ‘community of interest’
  • Opleveren van een benchmark met het (groei)potentieel van de deelnemende regionale clusters en identificeren van knelpunten en mogelijkheden voor samenwerking.
  • Het ontwikkelen van een cluster partnerschap strategie voor gezamenlijke activiteiten en de daarmee samenhangende regionale slimme specialisatie investeringsplannen voor organisatorische, vaardigheden en verbetering van de industriële ontwikkeling om duurzame groei te bevorderen over de deelnemende regio’s.

Partners

Nationaal; Kempisch Ondernemers Platform (KOP), BZW, FME, MetaalUnie, Provincie Noord-Brabant, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Kamer van Koophandel (KvK), TNO en Brainport Development.

Internationaal: Fundació EURECAT en Fundació Privada CEQUIP (Spanje), Consiglio Nazionale delle Ricerche en Associazione Fabbrica Intelligente Lombardia (Italië), Matikem en Institut Français des Matériaux Agro-Sourcés (Frankrijk), TNO en Brainport Development NV (Nederland)

Contact

Projectleider: Wim Renders
w.renders@brainportdevelopment.nl
+31 (0)6 43 16 98 63
www.hightechsoftwarecluster.com

 

 

Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten