Samen werken aan een sterk Brainport

Effective

De maakindustrie wordt alom erkend als de drijvende kracht van de Europese economie. Gezien dit belang lanceerde de Europese Commissie in 2008, Factories of the Future Public-Private Partnership ( FoF PPP) om direct de dreigende economische crisis aan te pakken en de EU- fabrikanten en met name het MKB zich te laten aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Het gaat om zaken zoals mondiale concurrentie, veranderende eisen van de consument die groenere, kwalitatief betere producten willen, door middel van geavanceerde R&D en technologische innovatie-activiteiten in Nanoscience , nanotechnologieën, materialen , nieuwe productietechnologieën en ICT. Het doel van het project Effective is om nadrukkelijk te kijken naar de verspreiding, exploitatie en overdracht van technologieën die voortvloeien uit FoF PPP projecten om er zeker van de zijn dat de projecten hun verwachte effecten ook daadwerkelijk behalen.

Resultaten 2015

In de eerste fase van het onderzoek zijn de belangrijkste trends in kaart gebracht die de huidige wereldwijde industriesector beïnvloeden en ook de belangrijkste factoren die in de nabije toekomst de markt en de consumentenkeuzes zullen beïnvloeden. Brainport ontwikkelde het industrieel exploitatie raamwerk voor de promotie en overdracht van activiteiten en resultaten van FoF projecten, en de structuren van netwerken en allianties om dergelijke doelstellingen te bereiken. Dit raamwerk is getoetst aan de hand vier relevante regionale FoF case studies op laag-, middelhoog- en high-tech-intensieve sectoren met behulp van de innovatie-actoren uit de onderzochte regio’s. Bovendien is er een clusteringmodel opgesteld om de activiteiten en de resultaten van FoF projecten te clusteren op basis van onder andere de identificatie van de zes grote technologische FoF gebieden. Tenslotte zijn er twee strategische workshops gehouden om resultaten te delen, valideren en activiteiten met de partners af te stemmen.

Doelstellingen 2016

In juni 2016 staat de derde strategische workshop op het programma, welke in Nederland wordt gehouden. Tijdens deze workshop worden de modellen met vertegenwoordigers uit de sector, partners en experts besproken en een doorkijk gemaakt voor uitwerking van de toekomstige prioriteiten voor het FoF PPP. Een ander doel van dit jaar is dat het industrieel exploitatie raamwerk en het clustering model worden gevalideerd met behulp van de casestudies. Deze case studies staan ook centraal bij het bepalen van de belangrijkste lessen uit dit onderzoek. Tenslotte worden alle resultaten van dit onderzoek gedeeld.

Partners

Synesis (Italië), IVACE (Spanje), Steinbeis (Duitsland) en Brainport Development

Contact

Projectleider: Roland van de Pas
r.vdpas@brainportdevelopment.nl
+31 (0)6-2290 7462
www.effectivefof.eu

Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten