Samen werken aan een sterk Brainport

Dutch Institue for Technology, Safety & Security (DITSS)

Dutch Institue for Technology, Safety & Security (DITSS)

Het Dutch Institute for Technology, Safety & Security richt zich op technologische innovaties en social innovation op het gebied van Security & Safety: veiligheid in de maatschappelijke context. Deze innovaties vinden hun oorsprong in de toptechnologie van de kennisinstituten en bedrijven van Zuidoost-Brabant en social innovation, de kracht van Midden-Brabant. De primaire drijfveer voor het Dutch Institute for Technology, Safety & Security is het stimuleren van economische bedrijvigheid met als toepassingveld veiligheid.

DITSS  is gericht op opschaling en diffusie van kennis en toepassingen en verenigt alle Triple Helix dimensies. Voorlichting, ontmoetingen, onderzoeks-coördinatie en ontwikkeling zijn voorbeelden van elementen die het expertisecentrum gaat bieden. Het is daarbij de ambitie om een leerstoel aan de TU/Eindhoven en Tilburg University te koppelen aan het instituut. Binnen het instituut worden verschillende Field Labs ontwikkeld, die primair gericht zijn op het verbeteren van preventieve en voorspellende waarden in (delen van) veiligheidsketens.

Info

Projectleider: Astrid van Deelen
E. a.vandeelen@brainportdevelopment.nl
T. 040 – 751 24 52
W. www.ditss.nl

Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten