Samen werken aan een sterk Brainport

Diensten op Afstand

Omschrijving

Het Diensten op Afstand-project moet eHealth-diensten op grote schaal beschikbaar maken voor de bewoners van de regio Eindhoven. Een open en goedkope voorziening zal alle bewoners met een internetaansluiting in hun woning toegang geven tot alle eHealth-diensten via Diensten op Afstand. Uit deelprojecten zal blijken hoe in een integraal model iedere (seniore) inwoner in een kwetsbare groep of lijdend aan een chronische aandoening in deze regio voorzien kan worden van een haalbare en
betaalbare aansluiting op Diensten op Afstand.

Deelprojecten

  • TijdVoorElkaar
  • GGzE
  • Deelproject WijkTV/Videodiensten
  • Deelproject Nuenen
  • Common Infrastructure

Info

Projectleider: Anne Landstra
E. a.landstra@brainportdevelopment.nl
T. 06-51185243
W. http://www.brainporthealthinnovation.nl/


Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten