Samen werken aan een sterk Brainport

Data Science Center (DSC/e)

Op verzoek van de TU/e werkt  Brainport Development  samen met het bedrijfsleven aan de ontwikkeling van een business case rondom het Data Science Center. Dit onderzoeksinstituut, dat eind 2013 van start is gegaan, onderzoekt hoe je het maximale rendement kunt halen uit grote hoeveelheden gegevens. Veel bedrijven en wetenschappers worstelen hier nu mee.

Het Data Science Center staat onder leiding van toponderzoeker prof.dr.ir. Wil van der Aalst. Het is een virtueel center dat wordt ingebed binnen de faculteiten Wiskunde & Informatica, Industrial Engineering & Innovation Sciences, Electrical Engineering en Industrial Design van de TU/e. Deze vier faculteiten gaan intensief samenwerken met het bedrijfsleven. Het streven is om binnen drie jaar een volwaardige masteropleiding op dit vakgebied aan te bieden. Uit data science zal een volwaardige beroepsgroep voortkomen. Toekomstige specialisten zullen aan de slag kunnen bij organisaties die hun data en processen willen gebruiken voor economische waardevermeerdering. Het DSC/e is in Nederland voorlopig uniek in termen van positionering en omvang. De TU/e heeft alle expertises in huis om ook op dit gebied een wereldspeler te worden.  Samen met Tilburg University wil de TU/e ook een vestiging van het Data Science Center opzetten in Den Bosch.

Resultaten 2015

  • Uitdragen van de Data Science gedachte en de rol van onze regio als koploper bij het bedrijfsleven.
  • Tweemaandelijks afstemmingsoverleg met de programmadirecteur.
  • Community bijeengebracht van commerciële databedrijven.
  • Project opgestart met GGD en gemeente Eindhoven.

Doelstellingen 2016

  • Komend jaar zal de focus van de TU/e vooral liggen in het werven en de de opstart van het onderwijsprogramma. In de loop van het jaar wordt aangegeven waar Brainport Development wellicht nog van extra waarde kan zijn. Waar mogelijk helpt Brainport Development bij het werven van bedrijven voor haar ‘flagship’ projecten.

Partners

TU/e

Contact

Projectleider: Wim Renders
E. w.renders@brainportdevelopment.nl
T. +31 (0)6 43 16 98 63
W. http://www.tue.nl/universiteit/faculteiten/faculteit-w-i/onderzoek/de-onderzoeksinstituten/data-science-center-eindhoven-dsce/

Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten