Samen werken aan een sterk Brainport

Crisiswijs Brainport

Omschrijving

Crisiswijs Brainport helpt ondernemers concreet op weg om de gevolgen van de crisis op bedrijfsniveau het hoofd te bieden.

Doel

Ondernemers de crisis door te helpen door kennis en kunde binnen de Brainport regio toegankelijk te maken.
De doelstellingen van het project zijn:
1. Informatieverschaffing aan industriële MKB bedrijven in de crisis en het faciliteren van de netwerkfunctie.
2. Concrete steunmaatregelen aan MKB bedrijven die te kampen hebben met de recessie.
3. Activiteiten die het industriële ecosysteem versterken om beter uit de recessie te komen.
4. Intensiveren van de samenwerking met andere intermediaire organisaties als Syntens, de Kamer van Koophandel, maar ook werkgeversorganisaties en brancheorganisaties, gericht op het versterken van het industriële ecosysteem van Brainport over de recessie heen.

Resultaten

1 De portal crisiswijsbrainport.nl.
2 Brainport vertrouwensteam waarop ondernemers rechtstreeks een beroep kunnen doen (samenwerking met de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW)).
3 Ontwikkelen van instrumenten (met Syntens, KvK en UWV)
a Crisiswijsbrainport
b BZW/Brainport vertrouwensteam
c Crisiswijzer
d Cash is King, ook voor het MKB
4 Ontwikkelen van een Roadshow waarin (samen met KvK, Syntens, UWV en gemeente) ondernemers geïnformeerd worden over mogelijke ondersteuning
a Met diverse ondernemersverenigingen worden bijeenkomsten in de regio georganiseerd
b Met banken worden bijeenkomsten voor accountmanagers georganiseerd
5 Met brancheorganisaties worden themabijeenkomsten georganiseerd
6 Het inrichten van MKB desks:
a Twinning Center Eindhoven
b Bèta Eindhoven
c Carré Helmond
d Delta Valkenswaard
e Pinckart Nuenen
f UWV Bladel
7 Advies en financieringsgesprekken met BtB ondernemers

Info

Projectleider: Peter Cox
T. 06-53391463
E. p.cox@brainportdevelopment.nl

Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten