Samen werken aan een sterk Brainport

Creative Lab Brainport (i.o.)

De (maak)industrie in de Brainportregio heeft te maken met grote veranderingen. Door de vierde industriële revolutie veranderen productieprocessen en neemt het belang van innovatie toe. Innovatie moet steeds sneller en succesvoller plaatsvinden. De vraag naar creatieve oplossingen voor ontwikkeling- en productieprocessen groeit.

Studenten van creatieve opleidingen kunnen een grote rol spelen in het leggen van dwarsverbanden in de maakindustrie om zo innovatie en creativiteit te versnellen. Het aantal crossovers tussen de creatieve sector en de maakindustrie moet omhoog.

SintLucas, Fontys Hogescholen, Baltan Laboratories, Brainport Development en Avans Hogeschool bundelen samen met creatieve maakbedrijven de krachten om gezamenlijk hét kennis en opleidingscentrum voor de creatieve maakindustrie in Zuidoost-Brabant te realiseren, genaamd Creative Lab Brainport. Het topcentrum vervult de rol van matchmaker tussen bedrijfsleven en onderwijs en zorgt ervoor dat deze partijen samen werken aan het realiseren van werknemers voor beroepen van de toekomst. Creative Lab Brainport biedt alle studenten (mbo en hbo uit alle leerjaren) van creatieve opleidingen van alle deelnemende onderwijsinstellingen de mogelijkheid om kennis te maken met de creatieve maakindustrie en hiervoor opdrachten uit te voeren, om zo een betere aansluiting op de arbeidsmarkt te creëren tussen de creatieve sector en de maakindustrie.

Resultaten 2016

• Concretisering van de aanvraag per 31-1-16
• Presentatie voor commissie 15-3-16
• Nadere voorbereiding en opzet voor de uitvoering van het Creative Lab Brainport
• Uitwerking van een pilot in voorjaar 2016
• Formele start na toekenning door de minister van OCW vanaf 23-5-16
• Realiseren van een tweetalige website: www.creativelabbrainport.nl

Doelstellingen 2017

• Projectplannen (voor studenten) beschrijven per bedrijf
• Betrekken van multilevel studenten in multidisciplinaire samenstelling (MBO-HO)
• Synchroniseren van verwachtingen bedrijven/inzet studenten
• Opleveren plan voor IE-recht en contracten (Juridische Hogeschool)
• Betrekken meer bedrijven
• Bedrijvenbijeenkomst tijdens DTW en DDW
• Onderwijsontwikkeling: Creative Technology en Creative Thinking

Eerste Partners

SintLucas; Fontys Hogescholen; Avans Hogeschool; ROC Ter AA; Baltan Laboratories; RotoArt; Bruns; Vogel’s; Baars & Bloemhoff; Heijmans; Innostava; Levanto; KVGO/GrafiVisie; Zünd; Drukkerij SNEP; Vencomatic; Vescom; Aris; Hexspoor; Kampert Nauta; Brainport Development; Gemeente Eindhoven; Gemeente Helmond; Provincie Noord Brabant; Metropool Regio Eindhoven

Contact

Projectmanager: Hans van Oers
h.vanoers@brainportdevelopment.nl


Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten