Samen werken aan een sterk Brainport

Conflict Minerals

Conflict Minerals

Vanuit Brainport Industries werd ondersteuning gevraagd voor de uitvoering van het project Conflict Minerals. ‘’Conflict Minerals” zijn mineralen gedolven in omstandigheden van gewapende conflicten en schendingen van de mensenrechten, zoals in de Democratische Republiek Congo. Het gaat hierbij om de zogenaamde 3TG-mineralen (tantalum, tungsten, tin en goud). Deze mineralen zijn essentieel bij de vervaardiging van een verscheidenheid van apparaten, zoals mobiele telefoons, laptops en MP3-spelers.

In 2010 heeft Obama de Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act gefiatteerd, een wet die de consument moet beschermen tegen speculaties en failliete banken. Gevolg is dat klanten van de high tech industrie de toeleveranciers vragen om een verklaring waarin zij aangeven uit welke landen en smelterijen hun producten komen. Omdat meerdere toeleveranciers hiermee te maken hebben, wordt er een initiatief opgestart om dit gezamenlijk aan te pakken. Op deze wijze hoeft niet iedereen het wiel opnieuw uit te vinden en kan er een eenduidige werkwijze, kennisopbouw, vastlegging en rapportage worden opgebouwd. Doel is een effectieve aanpak te ontwikkelen waarmee toeleveranciers in de keten dit probleem kunnen aanpakken. Tegelijkertijd onderzoeken we of het probleem via de politiek is op te lossen, bijvoorbeeld via Europese regelgeving.

Resultaten 2013

Definiëring vraagstuk

Doelstellingen 2014

  • Inventariseren welke instanties op regionaal, landelijk, en internationaal niveau met dit vraagstuk bezig zijn.
  • Organiseren van een ronde tafel discussie.
  • Versturen nieuwsbrief.
  • Presentaties landelijke vakbladen.

Partners

  • OEM: Philips, ASML, NXP, FEI,
  • Toeleveranciers: Brainport Industries, Metaalhuis, Prodrive, VDL-ETG,
  • Landelijke organen: FME/Nevat, IDH
  • Ministeries: Economische – en Buitenlandse Zaken.

Contact

Projectleider: Peter Cox
E. p.cox @brainportdevelopment.nl
T. +31 (0)6 14136009
W. www.brainportindustries.com/nieuws/18/12/2013/conflict_materials/

Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten