Samen werken aan een sterk Brainport

Biotech Systems Platform 2.0

Biotech Systems Platform 2.0

Het Biotech Systems Platform (BSP) – opgericht door Brainport Development, Chematronics en Mikrocentrum – is een kraamkamer, aanjager en vormgever voor versnelde clustervorming rondom bedrijven op de crossover van high tech en bio-life-tech sectoren (biotech, lifetech, agrotech en high tech systems). BSP richt zich op business development (nieuwe innovatiekansen, samenwerkingen en producten). De activiteiten worden met succes bottom-up vormgegeven. Clusters van bedrijven in vier IPC-projecten (Innovatie Prestatie Contracten) vormen de kern.

Er lijkt “meer te halen” uit het samenwerkingsverband van circa 70 Midden- en Kleinbedrijven. De aanpak tot clustervorming kan worden versterkt, verbreed en versneld over disciplines, crossovers, regio’s en waardenketens heen. Het traject BSP2.0 wil daar op inzetten.

Resultaten 2013

  • Oplevering contourplan voor nieuwe aanpak BSP2.0 in samenwerking met klankbordgroep met vijf BSP-leden (bedrijven).
  • BSP-deelname aan Health and Technology Event op 17-18 september 2013: grootste stand met meeste deelnemers (12 bedrijven) en 12 presentaties & pitches.
  • Lancering nieuwe BSP-website met Who-is-Who gids, formats voor samenwerkingsovereenkomsten en MKB-subsidies.
  • Twee brede BSP-meetings: 26 juni bij Mikrocentrum in Eindhoven en 20 november op Food Tech Park Brainport.
  • Twee nieuwe IPC-projecten met deelname van circa 30 bedrijven gehonoreerd (Contamination Control, Meer met minder in agro-industrie).

Doelstellingen 2014

  • Verbinding maken tussen BSP-netwerk en TU/e (Innovation Lab).
  • Organiseren 1 brede BSP-meeting op aansprekende externe locatie.
  • Organiseren afsluitende klankbordgroep meeting BSP2.0.
  • Update BSP-website

Partners

Brainport Development, Microcentrum  en Chematronics people.

Contact

Projectleider: Laurens Meijering
E. l.meijering@brainportdevelopment.nl
T. +31 (0)6 10 98 05 54
W. www.bsp-platform.nl


Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten