Samen werken aan een sterk Brainport

Brainport Slimme Wijk

In de Brainport regio is een wijk in ontwikkeling die volledig zal zijn toegerust op de uitdagingen van de toekomst en die de regio kan versterken. Brainport Smart District wordt gerealiseerd in het gebied Brandevoort, tussen Eindhoven en Helmond. De planvorming voor het project is vorig jaar gestart door de TU/e en Gemeente Helmond. Begin 2017 is Brainport Development gevraagd om het ontwikkelteam aan te voeren en het project sterker regionaal in te bedden. Daartoe is in april 2017 met behulp van de Syntegration-methode een visie gevormd over hoe de wijk in 2022 een Lighthouse kan zijn voor Smart City ontwikeling op internationaal niveau. Thema’s zijn: Divers participation, Resilient society, Everything is shared, Open Infrastructure, Data, Attractive built environment, Green self sustainable city, An area with energy, Health and well being in a participating society, Mobility in, to and from, €cosystem en Implementation Process. In 2017 worden een roadmap en business case opgesteld. De start van de daadwerkelijke bouw is voorzien in 2018.

Resultaten 2016

• Initiatie project door TU/e
• Locatiebepaling: Brandevoort-Noord/Helmond
• Project start via programma management Brainport

Doelstellingen 2017

• Verbreden van het consortium
• Visievorming middels methodologie van Malik / Syntegration
• Vervolgaanpak opstellen en financiering aantrekken
• Projectplan met maatschappelijke/financiële Business Case opstellen t.b.v. start realisatie in 2018
• Uitvoeringsovereenkomst sluiten met partijen

Partners

TU/e, Gemeente Helmond, Tilburg University, Fraunhofer, SPARK Campus, Gemeente Eindhoven en Provincie Noor-Brabant.

Contact

Programma manager: Peter Portheine
p.portheine@brainportdevelopment.nl
+31 (0)6 53 21 49 82
www.brainportsmartdistrict.nl

Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten