Samen werken aan een sterk Brainport

Brainport schoollink

Brainport schoollink

Het Brainport project Schoollink maakt kinderen bewust van deze bijzondere regio waarin ze wonen. Door onderwijs over Brainport Regio Eindhoven in het curriculum op scholen in te voeren, denken kinderen na over de regio en wat de regio voor hen in de toekomst kan betekenen. Via de kinderen komen ook de ouders in aanraking met Brainport Regio Eindhoven, doordat kinderen thuis vertellen waar ze op school mee bezig zijn. Op deze manier wordt het begrip ‘Brainport’ meer tastbaar, wat uiteindelijk leidt tot trots op de regio.

Het project Schoollink biedt informatie voor lesprogramma’s van het voortgezet onderwijs in Zuidoost-Brabant over de regio Brainport en de innovatieve bedrijven die er gevestigd zijn. Hierdoor worden leerlingen beter voorbereid op hun studie- en beroepskeuze. Schoollink richt zich op het gehele curriculum, voor zowel alpha als bèta georiënteerde leerlingen.

Resultaten 2013

  • De projectleden hebben diverse bedrijven bereid gevonden om deel te nemen aan het project, ook zijn diverse scholen benaderd.
  • Er is een toolkit ontwikkeld waarmee het mogelijk voor scholen en bedrijven om realtime contact te hebben (via internet). Dit zorgt voor intensiever contact terwijl het minder tijd kost dan een regulier bedrijfsbezoek.
  • De toolkit is ingezet bij diverse evenementen en gedemonstreerd aan scholen en bedrijven.
  • De Toolkit is beschikbaar voor het project en voor andere projecten binnen Brainport Development.

Doelstellingen 2014

Het project is in 2013 afgerond.

Parters

De Ontdekfabriek, AAE, Jan van Brabant College, Bisschop Bekkers College, NXP, Kennisnet.

Contact

Projectleider: Jan-Koenraad Veenstra
E. jk.veenstra@brainportdevelopment.nl
T. +31 (0)6 33 60 55 92
W. www.schoollinkbrainport.nl

Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten