Samen werken aan een sterk Brainport

Brainport Networking Financials (BNF)

Brainport Networking Financials (BNF) wil de groei van innovatieve startende en snelgroeiende bedrijven in Brainport bevorderen door het aanbieden van een toereikende sluitende kapitaalstructuur. Om de verschillende fases in financiering goed op elkaar aan te laten sluiten, wil BNF de financiële representanten uit de regio met elkaar in contact brengen en informatie laten uitwisselen. Het netwerk van financiers bestaat uit informals, VC’s, vertegenwoordigers van banken, financiële dienstverleners, overheid en kennisinstellingen met interesse en mogelijkheden de kapitaalstructuur voor innovatieve technologische bedrijven in Brainport te versterken. Centraal staat het gunstige investeringsklimaat in de Brainportregio bij investeerders onder de aandacht te brengen en de bekendheid en toegankelijkheid van financieringsinstrumenten voor startende en snel groeiende bedrijven te vergroten.

Resultaten 2015

  • Het netwerk is betrokken bij initiatieven op het gebied van starten en groeien;
  • Het netwerk is middels nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen en buiten de regio;
  • Start ups in de regio zijn in kaart gebracht.

Doelstellingen 2016

  • Het verder uitbreiden en intensiveren van het netwerk van relevante financiële representanten;
  • Organiseren van diverse netwerkbijeenkomsten waarbij financieel inhoudelijke presentaties, pitches en ronde tafels plaats vinden;
  • Het verbinden van het netwerk van BNF met de verschillende initiatieven die er bestaan op het gebied van starten en groeien;
  • Het vergroten van de bekendheid van de investeringsmogelijkheden van de regio bij relevante financiële partijen.

Contact

Projectleider: Carina Tielemans
M. c.tielemans@brainportdevelopment.nl
T.+31 (0)6 81640466
W.www.brainport.nl/bnf


Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten