Samen werken aan een sterk Brainport Regio Eindhoven

Brainport Networking Financials (BNF)

Brainport Networking Financials (BNF)

Volgens diverse bronnen blijft de Brainport regio achter in de toename van het aantal innovatieve snelgroeiende bedrijven ten opzichte van andere kennisregio’s in de wereld. Een van de belangrijke redenen is het tekort aan kapitaal. Meer specifiek, een gebrek aan goede verbindingen tussen de netwerken van financiers en de netwerken van ondernemers. BNF is een netwerk van financiers -bestaande uit informals, VC’s, vertegenwoordigers van banken, financiële dienstverleners, overheid en kennisinstellingen- met interesse en mogelijkheden de kapitaalstructuur voor innovatieve technologische bedrijven in Brainport te versterken. Centraal staat het gunstige investeringsklimaat in de Brainport Regio bij investeerders onder de aandacht brengen en de bekendheid en toegankelijkheid van financieringsinstrumenten voor startende en snel groeiende bedrijven vergroten.

Resultaten 2014

  • Het netwerk is verder uitgebreid
  • Vier netwerkbijeenkomsten georganiseerd.
  • Het financiële ecosysteem is in kaart gebracht.

Doelstellingen 2015

  • Organiseren van diverse netwerkbijeenkomsten
  • Verbinden van verschillende initiatieven op het gebied van starten en groeien, zoals made in Brabant en NextOEm

Contact

Projectleider: Victoria Martinez
E. v.martinez@brainportdevelopment.nl
T. +31 (0)6-29837940
W. www.brainport.nl/bnf


Bedrijvencentra

Dienstverlening MKB

Projecten