Samen werken aan een sterk Brainport Regio Eindhoven

Brainport Networking Financials (BNF)

Brainport Networking Financials (BNF)

Volgens diverse bronnen blijft de Brainport regio achter in de toename van het aantal innovatieve snelgroeiende bedrijven ten opzichte van andere kennisregio’s in de wereld. Een van de belangrijke redenen is het tekort aan kapitaal. Meer specifiek, een gebrek aan goede verbindingen tussen de netwerken van financiers en de netwerken van ondernemers. BNF is een netwerk van financiers -bestaande uit informals, VC’s, vertegenwoordigers van banken, financiële dienstverleners, overheid en kennisinstellingen- met interesse en mogelijkheden de kapitaalstructuur voor innovatieve technologische bedrijven in Brainport te versterken. Centraal staat het gunstige investeringsklimaat in de Brainport Regio bij investeerders onder de aandacht brengen en de bekendheid en toegankelijkheid van financieringsinstrumenten voor startende en snel groeiende bedrijven vergroten.

Resultaten 2013

  • Toename van het aantal leden naar over de 100.
  • Vier inspirerende bijeenkomsten voor BNF leden met informatie over diverse initiatieven en projecten, presentaties van interessante sprekers uit het veld en volop gelegenheid voor de leden om te netwerken.
  • Inhoudelijk bijgedragen en bekendheid gegeven aan projecten als Brabants Vermogen (provinciaal platform waar vraag en aanbod van risicokapitaal bij elkaar komt), NextOEM (acceleratorprogramma voor snelgroeiende high tech bedrijven) en Brainport Venture Day (pitchevent van high tech bedrijven voor investeerders).
  • Door onderzoek verkennen van nieuwe financieringsmogelijkheden, o. a. crowdfunding en krediet unies.
  • Toename van de bekendheid van het netwerk door een aangepaste website.

Doelstellingen 2014

  • Verder uitbreiden van het netwerk en organiseren van vier netwerkbijeenkomsten.
  • Het financiële ecosysteem in kaart brengen.
  • Verbinden van initiatieven op het gebied van starten en groeien.

Contact

Projectleider: Carina Tielemans
E. c.tielemans@brainportdevelopment.nl
T. 06 81 64 04 66
W. www.brainportnetworkingfinancials.nl


Bedrijvencentra

Dienstverlening MKB

Projecten