Samen werken aan een sterk Brainport

Brainport Industries Park

Brainport Industries Park

Wereldleiders als ASML, Philips Healthcare, FEI en Océ/Canon zijn voor een belangrijk deel van hun succes afhankelijk van de regionale toeleverketen. Het complexe netwerk van ruim 300 geavanceerde hightech toeleveranciers is fundamenteel voor het succes van deze regio. Om de concurrentiepositie van dit unieke hightech ecosysteem verder uit te bouwen, hebben de leidende toeleveranciers enkele jaren geleden de krachten gebundeld en Brainport Industries opgericht. Brainport Industries zet in op vergaande samenwerking met het oog op het verbinden van de ketens, het verhogen van de professionaliteit en het vergroten van de concurrentiekracht. Deze krachtenbundeling komt ook terug in het voornemen om langs de A2, ter hoogte van Airport Eindhoven, een specifiek park voor de high tech toeleveranciers te ontwikkelen: Brainport Industries Park (BIP). In totaal omvat het BIP 200 hectare, waarvan 65 uitgeefbaar terrein. Op het Park zal ook het shared facilities centre van CFT 2.0 zich vestigen om de link tussen onderwijs, onderzoek en praktijk te verstevigen. Het park zal top-talent in de high tech industrie (kennis en know how) aantrekken  en ondernemerschap aanjagen.

Resultaten 2013

  • In afstemming met de werkgroepen acquisitie & communicatie, launching customers, financieel & juridisch, vertreklocaties en campusconcept, is de businesscase verder uitgewerkt.
  • Veel tijd en energie is geïnvesteerd in het opstellen van het samenwerkingsmodel rondom de launching customers (KMWE en NTS Groep).
  • Er is nu een flexibel inrichtingsmodel gereed dat als basis kan dienen voor de inrichting van het park. Dit model is in eerste aanleg besproken met twaalf potentieel geïnteresseerde bedrijven.

Doelstellingen 2014

  • Het uitvoeren van het ruimtelijk ordeningstraject: opstellen van het stedenbouwkundig plan en opstellen van het bestemmingsplan.
  • Oprichting van Coöperatie BIP en verdere verkenning van de financiering.
  • Uitwerken shared facilities concept en werving van gebruikers shared facilities.
  • Vervaardigen van presentatiemateriaal.
  • Acquisitie regionale bedrijven en bedrijven van buiten de regio en internationaal.

Partners

Brainport Industries en de gemeente Eindhoven.

Contact

Projectleider: Ton Hagelstein
E. t.hagelstein@brainportdevelopment.nl
T. +31 (0)6 25 01 07 40
W. www.brainportindustries.com/markt__keten/brainport_industries_park/


Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten