Samen werken aan een sterk Brainport

Brainframe

Brainframe

Brainport bekleedt een toppositie op het gebied van hightech systems and materials. Dat willen we zo houden. De kern om deze positie te verstevigen is onze kennisvoorsprong vasthouden met innovatie. De meeste innovatie komt voort uit startende, snelgroeiende, innovatieve en hoogwaardig technologische bedrijven. Helaas kent Nederland (en Brainport) relatief weinig van deze bedrijven. Volgens ICT~Office (branchevereniging ICT) is 70% van alle innovaties ICT gerelateerd. Ondanks dat er in onze regio veel energie te vinden is op het gebied van ICT bedrijven en we sterk in ICT zijn, komt deze sector nog niet voldoende uit de verf. Met Brainframe willen wij starters (minder dan 5 jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) met een ICT-gerelateerd kennisprofiel meer kans geven op succes en zich ontwikkelen tot snelle groeiers om zo de toppositie van Brainport voor de toekomst veilig te stellen.

Resultaten 2013

  • Door alle BrainFrame deelnemers is in 2013 het project tussentijds geëvalueerd.
  • Tijdens ambitiepitch in juni hebben vier van de vijf bedrijven hun ambities voor 2013 aangegeven.
  • Uiteindelijk is in december teruggegrepen op deze pitch door drie bedrijven. Eén BrainFrame bedrijf is afgevallen, omdat het medio 2013 is opgegaan in een nieuwe participatiemaatschappij, één BrainFrame deelnemer heeft zich in december teruggetrokken wegens privéomstandigheden.
  • Vervolg: BrainFrame zou een project kunnen zijn voor het nieuw op te starten ICT Cluster.
  • Vervolg: door de BrainFrame deelnemers is afgesproken om contacten tussen coaches en deelnemende bedrijven te continueren (wel onder eigen verantwoordelijkheid en initiatief).

Doelstellingen 2014

Project is in 2013 afgerond.

Contact

Projectleider: Monique de Wit
E. m.dewit@brainportdevelopment.nl
T. (040) 751 24 98

Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten