Samen werken aan een sterk Brainport

Brabant Talents

Brabant Talents is een project om (internationale) studenten na hun afstuderen aan één van de Brabantse onderwijsinstellingen, te behouden voor de Brabantse arbeidsmarkt. De doelgroep is studenten van HBO en WO onderwijsinstellingen in de (vak)gebieden Engineering, ICT, Financials & Economics. Deze studenten zijn hard nodig om aan de toekomstige vraag naar met name technisch personeel te kunnen voldoen. Brabant Talents organiseert concrete activiteiten en bouwt een duurzaam kennisnetwerk op om de verbinding, kennismaking en ontmoetingen tussen studenten en bedrijven in Noord-Brabant te bevorderen.

Resultaten 2016

In 2016 is op 27 mei, tijdens de Dutch Technology Week het Challenge event succesvol georganiseerd met meer dan 40 studenten en 4 werkgevers, waarin de studenten in één actieve dag in teams aan de slag gingen met vakinhoudelijke ‘challenges’ die ze – samen met de bedrijven – tot een oplossing moesten zien te brengen. Het event vond plaats op de High Tech Campus.
Het project Brabant Talents in 2016 afgerond. Een deel van de activiteiten is voortgezet in het project Brabant International Students (BIS).

Doelstellingen 2017

Het project is in 2016 afgerond. De doelstelling van het project zijn behaald.

Partners

Provincie Noord-Brabant, B5 (gemeente Eindhoven, gemeente Helmond, gemeente ’s-Hertogenbosch, gemeente Tilburg en gemeente Breda) en de Kamer van Koophandel Brabant.

Contacten

Projectleider (t/m 2015): Annemieke Hoefakker
a.hoefakker@brainportdevelopment.nl
+31 (0)6 51 69 64 94

Projectleider (2016): Richard Kerste
r.kerste@brainportdevelopment.nl
+31 (0)6 34 74 88 00
http://www.brabanttalents.nl/nl/home


Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten