Samen werken aan een sterk Brainport

Brabant Talents

Brabant Talents is een project om (internationale) studenten, na hun afstuderen aan één van de Brabantse onderwijsinstellingen, te behouden voor de Brabantse arbeidsmarkt. Studenten van HBO en WO onderwijsinstellingen in de (vak)gebieden Engineering, ICT, Financials & Economics vormen de doelgroep. Deze studenten zijn hard nodig om aan de toekomstige vraag naar met name technisch personeel te kunnen voldoen. Brabant Talents organiseert concrete activiteiten en bouwt een duurzaam kennisnetwerk op om de verbinding, kennismaking en ontmoetingen tussen studenten en bedrijven in Noord-Brabant te bevorderen.

Resultaten 2014

  • In samenwerking met Economics Business weeks Tilburg (EBT) is bij Tilburg University een groot event georganiseerd  met bijzondere bedrijfspitches en concrete matchmaking tussen studenten en bedrijven. De bijeenkomst had het karakter van ‘college tour’, met Twan Huys als moderator. Er namen 120  studenten en 30 bedrijven en organisaties aan deel.
  • Deelname aan Eindhovens Studenten Symposium (21 mei 2014), tijdens de Dutch Technology Week 2014.  Het netwerkdiner, met onder meer bijdragen van Harry de Vos (ASML) en Eric van Schagen(Simac), bood ruim 100 deelnemende studenten de gelegenheid kennis te maken met vertegenwoordigers van 18  aansprekende organisaties. Ook was Europarlementariër  Lambert van Nistelrooij aanwezig bij het diner.
  • Start Brabantse Internationale Studentenpilot (2014-2017): onderwijsinstellingen TU/e, Fontys Hogescholen en Avans trekken samen op in de werving van 70-100 Turkse en Poolse bèta-technische talenten. Zij worden tijdens en na hun studie gevolgd om hun acties en behoeften te weten en op basis daarvan de wervings- en bindingsaanpak te optimaliseren, op te schalen en deze te koppelen aan Brabantse werkgevers voor een stage, afstuderen  en/of baan.
  • Opzetten van een duurzaam kennisnetwerk waar (inter)nationale studenten aan de HBO en WO onderwijsinstellingen en Brabantse werkgevers aan deelnemen – Brabant Talents Network: dit wordt vervolgd in 2015.

Doelstellingen 2015

  • Verdere ontwikkeling en uitbouw Brabant Talents Network
  • Organisatie –internationaal- talentevent “’Think Tomorrow – Think Talent” tijdens de DTW2015. Doel: awareness voor belang aantrekken en behouden internationaal talent voor regio, land en Europa, delen expertise en bedenken next steps voor regio & land. Doelgroep: stakeholders die te maken hebben met het thema.
  • Talent van Brabant en Innovatie van het MKB – werkateliers. Uitwerkingen en invulling in het concreet projectplan; onder leiding van gemeente Tilburg en gemeente Eindhoven.

Partners

Provincie Noord-Brabant, B5 (gemeente Eindhoven, gemeente Helmond, gemeente ’s-Hertogenbosch, gemeente Tilburg en gemeente Breda) en de Kamer van Koophandel Brabant.

Contact

Projectleider: Annemieke Hoefakker
a.hoefakker@brainportdevelopment.nl
+31 (0)6 51 69 64 94
http://www.brabanttalents.nl/nl/home


Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten