Samen werken aan een sterk Brainport

BNG Energy

In het kader van Brainport Next Generation heeft in het ecosysteem van Brainport regio Eindhoven een verkenning plaatsgevonden op het maatschappelijk thema Energy. Beoogd: nagaan of hier vraag aanwezig is die een boost kan geven aan de lokaal aanwezige kennis intensieve maakindustrie.

Er zijn meerdere hoogstaande R&D georiënteerde instanties en clusters in de regio aanwezig op het Energy onderwerp. Te denken is onder andere aan het Dutch Institute For Fundamental Energy Research (DIFFER), de bundeling van R&D van solar dunne film in Solliance en het Strategic Area Energy van TUe (met onder meer ´Gebouwde Omgeving´ als hoofdthema). Steeds meer groepen van bedrijven – met name ook van buiten de regio – sluiten hierop aan om toepassingen te genereren. Hierbij is te denken aan de Solar Energy Application Community (SEAC), KIC InnoEnergy, KIC ICT en het cluster Smart Energy Regions (S\E\R).

Resultaten 2015

  • Er zijn in het lokale ecosysteem zestien groepen partijen geïnventariseerd die ieder bezig zijn met eenzelfde programmatisch vraagstuk. Dit betreft: solar oplossingen en opslag systemen ontwikkelen waardoor solar energie 24/7 en 365 dagen per jaar beschikbaar zal kunnen zijn. Er zijn vier hoofdgroepen in deze zestien projecten onderscheiden: solar dunne film, high performance batteries, solar fuels en systeem design (zoals smart grids).
  • In het kader van dit laatste zijn vijf ontwerpen van lokale energiesystemen gepubliceerd in de brochure ‘Zonnebaron in eigen wijk’. Deze – in het kader van S\E\R – ontworpen systemen zijn bedoeld om lokaal zelf (solar) energie te vangen, te gebruiken en eventueel op te slaan. Diverse gemeenten en woningcorporaties zijn van plan dit te gaan gebruiken bij hun inkoop/aanbesteding van innovatie bij de renovatie van een woonwijk.

 Doelstellingen 2016

  • Nadere verkenning op pijler 1 van het programmatisch streven ‘solar energy 24/7 365’ zijnde hoe solar dunne film applicaties verder in de toepassingsketen ontwikkeld krijgen en hiervoor een ecosysteem ontwikkelen.
  • Idem pijler 2: ‘high performance batteries’
  • Idem pijler 3: ‘solar-,cyclic-,synthetic fuels’
  • Idem pijler 4: ‘systeem design’. Bevorderen van verspreiding R&D kennis, bevorderen inkoop van demonstatie situaties.

Partners

TUe Strategic Area Energy, Solliance, SEAC, Holst, TNO, DIFFER, KIC InnoEnergy, KIC ICT, Eneco, gemeente Eindhoven, Woonbedrijf, Eneco, Provincie Noord-Brabant, cluster Smart Energy Regions (S\E\R)

Contact

Jan Roggeband
j.roggeband@brainportdevelopment.nl
+31 (0)6 34 73 85 45
www.solliance.eu, www.seac.cc, www.holstcentre.com; www.differ.nl, www.smartenergyregions.com,

Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten