Samen werken aan een sterk Brainport

BNG Energy

In het kader van Brainport Next Generation heeft in 2016 in het ecosysteem van Brainport regio Eindhoven een verkenning plaatsgevonden op het marktvenstermaatschappelijk thema Energy. Beoogd: nagaan of er een interessante (wereld)marktniche is  waar vraag aanwezig is naar diensten en producten van de lokaal aanwezige kennisintensieve maakindustrie.

Er zijn meerdere internationaal bekende R&D georiënteerde instanties en clusters in de regio aanwezig op het Energy onderwerp. Te denken is o.a. aan het Dutch Institute For Fundamental Energy Research (DIFFER), de bundeling van R&D van solar dunne film in Solliance en het Strategic Area Energy van TU/e. Steeds meer groepen instanties – met name ook bedrijven van buiten de regio – sluiten hierop aan om toepassingen te genereren. Hierbij is te denken aan samenwerkingverbanden zoals de Solar Energy Application Community (SEAC), KIC InnoEnergy, KIC ICT en het cluster Smart Energy Regions (S\E\R).

Resultaten 2016

  • Er zijn in het lokale ecosysteem zestien groepen partijen ontdekt die ieder bezig zijn met eenzelfde programmatisch vraagstuk. Dit betreft: solar oplossingen en opslag systemen ontwikkelen waardoor solar energie 24/7 en 365 dagen per jaar beschikbaar zal kunnen zijn. Er zijn vier hoofdgroepen in deze zestien projecten onderscheiden: solar dunne film, high performance batteries, solar fuels en systeem design (o.a. smart grids).
  • In het kader van dit laatste zijn vijf ontwerpen van lokale energiesystemen gepubliceerd in de brochure ‘Zonnebaron in eigen wijk’. Deze – in het kader van S\E\R – ontworpen systemen zijn bedoeld ter inspiratie om lokaal zelf (solar) energie te vangen, te gebruiken en eventueel op te slaan. Diverse gemeenten en woningcorporaties zijn voornemens dit te gaan gebruiken bij hun inkoop/aanbesteding van innovatie bij de renovatie van een woonwijk.

Doelstellingen 2017

  • Nadere uitwerking op programma Solar 24/7 365 met als vertrekpunt ‘systematische storage’.

Partners

TUe Strategic Area Energy, Solliance, SEAC, Holst, TNO, DIFFER, KIC InnoEnergy, KIC ICT, Eneco, gemeente Eindhoven, Woonbedrijf, Essent, Provincie Noord-Brabant, label Smart Energy Regions (S\E\R)

Contact

Jan Roggeband

j.roggeband@brainportdevelopment.nl

+31 (0)6 34 73 85 45

www.solliance.eu, www.seac.cc, www.holstcentre.com; www.differ.nl, www.smartenergyregions.com

Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten